Berichten

TML zoekt adviseur archeologie

The Missing Link is op zoek naar:

Een adviseur Archeologie voor tenminste 24 tot 40 uur per week in Utrecht.  Ben je archeoloog, heb je ervaring in het veld en heb je affiniteit met het gebruik van erfgoed binnen ruimtelijke ontwikkelingen? Kom dan ons team versterken!

Wat ga je doen?

Als adviseur werk je met een open en frisse blik aan:

 • Het toetsen en opstellen van KNA-gerelateerde documenten, zoals PvE’s en bureauonderzoeken;
 • Contractmanagement van archeologisch werk namens onze opdrachtgevers
 • Advisering over aanpak van archeologie in ruimtelijke en toeristische projecten
 • Erfgoed beleidsontwikkeling

Je werkt samen in een enthousiast en gedreven team. Hieronder een greep uit een aantal concrete projecten waar wij aan werk(t)en:

 • Archeologische Ondersteuning van o.a. Gemeente Cuijk, Brielle, Boxmeer en Oisterwijk
 • Project- en contractmanagement  de Westlandse Zoom
 • Archeologische advisering Vliegveld Valkenburg
 • Archeologische advisering Waalsprong, gemeente Nijmegen

Wij vragen:

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding in archeologie
 • Je bent analytisch sterk, formuleert helder, schrijft overtuigend en presenteert vlot (ook in beleidstaal).
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je kunt overtuigen en inspireren.
 • Je hebt ervaring met archeologisch veldwerk.
 • Je beschikt over een goed netwerk en bent in staat je eigen markt op te bouwen.
 • Je bent taakverantwoordelijk, kunt zelfstandig op ambtelijk en bestuurlijk niveau overtuigen en opereren.
 • Je hebt gevoel voor beleidsprocessen en bestuurlijke verhoudingen.
 • Affiniteit met (gemeentelijk) beleid, erfgoed & ruimtelijke ontwikkelingen is een vereiste.

Wij bieden:

 • Een mooie werkomgeving in Utrecht utrechtco.nl.
 • Afwisselend en uitdagend werk door heel Nederland.
 • Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, waaronder het vormgeven van je eigen werkzaamheden en het ontwikkelen van je eigen specialisme.
 • Interne adviseursopleiding en begeleiding.

Over  The Missing link

The Missing Link is een erfgoedadviesbureau dat zich inzet voor het creëren van een mooiere leefomgeving. Daarbij gebruiken we een beproefde methode waarbij het historische verhaal van een plek wordt ingezet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsmarketing en beleidsvorming. Deze ‘gebiedsidentiteit’ is een inspiratie en bindende kracht voor burgers, private ontwikkelaars en beleidsmakers. The Missing Link is een dynamische organisatie met een platte organisatiestructuur en een optimale werksfeer. Wij bieden een afwisselende functie waarin je, afhankelijk van werkervaring, zelfstandig of in teamverband werkzaamheden uitvoert.

Reacties?

Graag reageren naar

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@the-missinglink.nl ter attentie van Boudewijn Goudswaard. Tel: +31655754934

TML zoekt versterking!

Ben je een gedreven KNA-archeoloog en wil je werken op het snijvlak van archeologie, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling? The Missing Link is op zoek naar een nieuwe collega! Bekijk hier de vacature.

Feestelijke opening ArcheoRoute in Reuver

Afgelopen zaterdag opende gedeputeerde Hans Teunissen in Reuver de Limburgse ArcheoRoute. De ArcheoRoute maakt de verhalen van archeologische vindplaatsen met behulp van moderne technieken zichtbaar en beleefbaar. Boudewijn Goudswaard was bij de feestelijke ceremonie aanwezig om te vertellen over de bijzondere opgraving die op deze plek is gedaan.

 

In 2016 heeft The Missing Link in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving in Reuver verzorgd. Aanleiding was de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Oppe Brik op de plek van een voormalige steenfabriek. Hier bleek een zeldzame vindplaats uit de steentijd te liggen. Samen met stakeholders hebben we hier een community archeologieproject opgezet, waarbij zowel bewoners als lokale (amateur)archeologen participeerden bij de opgravingen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de manieren waarop het aanwezige erfgoed kan worden ingezet voor recreatieve doeleinden. Het is dan ook mooi om te zien dat dit door gemeente en provincie is opgepakt, met de ArcheoRoute als resultaat.

 

In de gemeenten Beesel, Weert en Venray zijn nu de eerste locaties geopend en verhalen bekend gemaakt. Daarna volgen Nederweert, Roerdalen, Roermond en in 2019 de rest van de provincie. Met als eindresultaat een parelketting van beleefbare archeologische vindplaatsen door heel Limburg.

Archeologie managen in project Nijmegen Waalfront

Langs de rivier de Waal, tegen de binnenstad van Nijmegen aan, werken de gemeente Nijmegen en BPD samen aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, Waalfront. Op deze plek zullen in de toekomst ruim 2.000 woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en BPD in het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. In het plangebied bevinden zich archeologische resten, waaronder de resten van het Romeinse Nijmegen.

Romeins Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Missing Link is gevraagd om de afstemming over de eisen, inclusief de kosten voor de GREX aan de archeologie tussen de gemeente en het ontwikkelbedrijf Waalfront te verzorgen. Om precies te weten hoe diep de archeologie zit is een uitgebreid booronderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van het booronderzoek is nu duidelijk geworden wat de opbouw van de bodem is en op welke wijze we met de archeologie kunnen omgaan. Daarmee kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wat en hoe de archeologie precies moet worden bewaard.  Het is namelijk belangrijk dat op korte termijn duidelijk wordt wat er voor de bouwconditie archeologie moet worden gedaan.

The Missing Link o.l.v. Boudewijn Goudswaard werkt als adviseur van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Aan de hand van het booronderzoek is door TML inmiddels een selectieadvies en een maatregelenplan opgesteld waarin wordt verwoord welke archeologische onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd en welke resten in de grond kunnen worden bewaard zodat niet alles opgegraven hoeft te worden. The Missing Link werkt nu aan een monitoringplan waarmee zicht gehouden wordt op de effecten van de bouw, zoals bijvoorbeeld grondwater en zetting, op de archeologie in de bodem. Ook later, als de plannen gerealiseerd zijn is het zaak om te blijven monitoren hoe de archeologie bewaard blijft. Na de realisatie en oplevering van het project zal daarom de gemeente Nijmegen deze monitoringstaak overnemen. Hierdoor blijft een deel van de Romeinse resten in de ondergrond bewaard voor de toekomst.

TML-project in Jaarboek Archeologie

Op vrijdag 18 juni is het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie gepresenteerd. De bundel is een verzameling van twintig bijzondere opgravingen die in 2017 in Nederland plaatsvonden, geselecteerd door een onafhankelijke commissie bestaande uit professionals en vrijwilligers.

Dit jaar was deze presentatie extra bijzonder voor ons: één van de twintig projecten in het boek is door ons begeleid! The Missing Link heeft zorg gedragen voor de opgraving van twee kloosters in Brielle, wat tot veel nieuwe historische inzichten heeft geleid. Ook hebben wij een publieksbereikprogramma uitgevoerd om het verhaal van de plek met zo veel mogelijk bewoners en bezoekers te delen. Het hoofdstuk over dit project is geschreven door Marijke Holtrop (Historisch Museum den Briel) en onze eigen Tessa Henkes. Meer informatie over het eindresultaat van het project vind je hier.

Het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie is een initiatief van de Stichting Archeologie & Publiek (SAP), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Pronk Producties Vught. Het boek is voor €29,95 te koop bij de meeste boekhandels.

 

Brielle Zusterhof: Kloostergeschiedenis beleefbaar

Afgelopen week (15-5-18) was de opening van de Zusterhof te Brielle. Op deze speciale plek heeft The Missing Link voor de gemeente in het voorjaar van 2016 de opgraving van twee kloosters begeleid. Samen met de gemeenten zijn we op zoek gegaan naar hoe we het verhaal van de plek het best konden delen met bewoners. We hebben een breed publieksbereik programma uitgevoerd tijdens de opgraving; videoblogs, opendagen, vondst van de week in het gemeente museum. Na afloop is er ook een publieksboek uitgegeven en hebben we meegeholpen aan de 3D reconstructie van het kloosterterrein en een nieuwe tentoonstelling. De opening is reden tot een feestje omdat het verhaal van de plek in de Openbare Ruimte terugkomt in het prachtige ontwerp van Ben Kuipers. Wij zijn trots dat we hebben mogen meedenken met dit plan en dat de geschiedenis van het kloosterterrein zo`n mooie inspiratie is geworden voor het hof waar nu heel Brielle van kan genieten!

Live archeologie: open dag in RijswijkBuiten

Woensdag 9 mei werd het archeologisch opgravingsterrein in de wijk RijswijkBuiten opengesteld voor publiek. In de afgelopen maanden zijn daar de resten van verschillende grote gebouwen opgegraven. Eén daarvan is klooster Sion, een belangrijk religieus centrum in de regio uit de 15e en 16e eeuw. Archeologen legden daar de funderingen, enkele graven, en beer- en waterputten van bloot. Nadat het klooster gesloopt is, werd het terrein gekocht door de familie van Hogendorp, die er een buitenplaats met prachtige tuinen liet aanleggen. Vanaf de 19e eeuw is het gebied vervolgens gebruikt voor de tuinbouw, waar ook nog enkele resten van te vinden zijn.

The Missing Link organiseerde samen met ADC Archeoprojecten en de gemeente Rijswijk rondleidingen over het terrein. Die begonnen met een hapje en een drankje voor de bezoekers, gevolgd door een inleiding in de geschiedenis van het klooster en de buitenplaats door gemeente-archeoloog Hans Koot. Bij de wandeling over het terrein werden vervolgens beerputten, een vijver en een oud tuinhuis aangedaan. Ook waren er nog twee grote vlakken waar onverwacht stenen funderingen en houten beschoeiingen gevonden werden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waar die voor hebben gediend.

Archeologen waren ondertussen zelfs nog bezig met opgraven. Bezoekers konden daarom rechtstreeks getuige zijn van de blootlegging van een afvoerput uit de vijver, en even verderop van de opgraving van een klein haventje of kade. Ook konden de kinderen zelf een dagje archeoloog zijn. In de speciaal voor hen aangelegde zandbak waren vondsten verstopt die zij konden opgraven en zelfs mee naar huis nemen. Het enthousiasme van de archeologen, het ondersteunend personeel en de omvangrijke groep bezoekers hebben deze open dag een groot succes gemaakt.

bekijk hier beelden van de open dag: https://www.ad.nl/video/production/opgraving-middeleeuws-klooster-in-rijswijk~vp36773 

 

 

Van toevalsvondst naar topvondst: TML regelt het voor u

Tijdens de graafwerkzaamheden voor een nieuwbouwproject in het Zeeuwse Bruinisse stuitten bouwvakkers op een wel heel onverwachte vondst: een eeuwenoude menselijke schedel. Het blijkt een klein deel te zijn van een historische begraafplaats die onder de grond verborgen ligt.

Toevalsvondsten: droom van een archeoloog, nachtmerrie van een ontwikkelaar. Hoe bijzonder een onverwachte vondst als deze ook is, het vertraagt helaas het ontwikkelproces en kost tijd en geld. The Missing Link maakt dan ook altijd een goede inschatting voorafgaand aan de geplande werkzaamheden. Hierdoor kan archeologie goed in het proces worden ingepast en komt niemand voor verrassingen te staan. Mocht het in gevallen als deze toch misgaan, kunnen we er ook in een later stadium voor zorgen dat alles snel en effectief wordt opgelost.

Na de eerste melding van deze toevalsvondst gaan de gemeente Schouwen-Duiveland en The Missing Link dan ook direct met de ontwikkelaar in overleg. Besloten wordt om de bouw archeologisch te begeleiden. De aannemer en archeologen werken samen bij het uitgraven van de bouwput. Binnen de afgesproken tijd vinden de archeologen rond de zestig skeletten, afkomstig van begravingen op het kerkhof van de oude kerk van Bruinisse. Deze kerk heeft van de vijftiende tot aan het begin van de negentiende eeuw in het dorp gestaan. Hoe oud de vondsten precies zijn en waar deze mensen ooit aan zijn overleden, weten we nog niet. Door vervolgonderzoek hopen de archeologen hier meer over te weten te komen.

Ondertussen zijn de opgravingen afgerond en gaan de bouwwerkzaamheden weer door. Dankzij een vruchtbare samenwerking tussen de partijen hebben we alles efficiënt opgelost. Niet alleen een goede afloop voor zowel ontwikkelaar als gemeente, maar ook een mooie toevoeging aan de geschiedenis van Bruinisse!

Bekijk hier de video van Omroep Zeeland

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/104018/Al-twintig-skeletten-opgegraven-in-Bruinisse

Waterschappen en erfgoed

De beoordeling van waterkeringen (2017-2023) en de conditie archeologie.

Waterschappen zijn druk bezig met de beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen in ons land. Hiervoor dienen waterschappen alle dijken, sluizen, stuwen etc., te controleren en eventueel aan te passen zodat zelfs bij extreem slechte weersomstandigheden iedereen droge voeten houdt. Dat is heel fijn zult u denken en dat is het ook. De beoordeling is een enorme klus. Waterkeringen zijn bij uitstek verbonden met ruimtelijke ordening en vrijwel alle ruimtelijke condities spelen een rol. Denk aan milieu, infra, kabels en leidingen en veiligheid. Eén van de condities die nog wel eens over het hoofd wordt gezien is cultuurhistorie en archeologie. Dat is gek omdat we al eeuwen bezig zijn met water buiten te houden en erfgoed een integraal aspect van waterbeheer is. Cultuurhistorie en archeologie worden helaas nog vaak als iets lastigs gezien. Dit komt mede doordat archeologie grotendeels op gemeentelijk niveau is geregeld. Waterschappen hebben te maken met een groot aantal verschillende beleidsstukken waarvan de verschillen soms subtiel maar van wezenlijk belang kunnen zijn.

Onlangs hebben wij voor een waterschap in het westen van het land de conditie archeologie in kaart gebracht. Hierbij bleek dat de primaire waterkering vrijwel alle bestaande beleidscategorieën doorkruist. Zo zijn er per gemeente al snel 5 tot 7 verschillende archeologische beleidsmaatregelen van toepassing. Vermenigvuldig dat met het aantal gemeenten per waterschap en u ziet al een aardige tabel voor u. Voeg daar vervolgens de overige cultuurhistorische maatregelen voor cultuurlandschap, monumenten en de provinciale en landelijke regelgeving toe. Deze beleidsstukkenjungle is voor deskundigen een prettige uitdaging maar voor anderen een zeer lastig te overzien geheel.

Gelukkig is er morgen de Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed, georganiseerd door De Unie van Waterschappen, SIKB en ERM. Deze bijeenkomst gaat over de verbinding tussen waterbeheer en erfgoed. Als u nog vragen heeft over de conditie archeologie en waterkeringen spreek ons dan gerust aan.

Actorregister archeologie

Hoera wij staan in het beroepsregister!

Onze archeologen zijn opgenomen in het beroepsregister. Zoals u van ons verwacht zijn onze archeologische adviseurs allemaal beoordeeld op het hoogste seniorniveau. Als wij u adviseren over archeologie doen wij dat vanuit onze expertise. The Missing Link is blij dat dit nu ook onafhankelijk is vastgesteld.

Op het gebied van erfgoedmanagement  zetten wij onze adviseurs in voor Risico- kansenanalyses, Directievoering, projectmanagement, Bureauonderzoeken, erfgoedbeleid, Plannen van Aanpak, Programma`s van Eisen en alle overige vragen waar wij u mee kunnen helpen. Wij staan voor u klaar!