Berichten

Wilgenrijk

Succesvol managen archeologie Wilgenrijk

Vorige week donderdag stond Neelson Witte, adviseur van The Missing Link, voor een groot publiek in Theater Koningshof te Maassluis. De avond stond in het teken van de geschiedenis van de gemeente. TML is sinds 2011 betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wilgenrijk te Maassluis. Samen met Wilgenrijk hebben wij een masterplan archeologie gemaakt voor het 100 ha grote plangebied. Uitgangspunten van het plan zijn:

  • een sober en doelmatig archeologisch proces
  • archeologie integraal in plaats sectoraal afwegen bij de planontwikkeling
  • Het erfgoed inbedden in het historisch verhaal van de locatie

Door deze aanpak zijn de kosten voor archeologie beperkt gebleven en wordt nu volop gebouwd aan een prachtige nieuwe wijk met een eigen filosofie: de Maassluise School. Groen, ruim en geïnspireerd op het verleden. En de archeologie? Neelson hield een spannend verhaal over de zoektocht naar Romeinen langs de Maas; not in my backyard! of toch?

Actorregister archeologie

Beroepsregister archeologen

Hoera onze registratie is de deur uit!

Wij hebben de inschrijving van onze archeologen in het nieuwe beroepsregister op de bus gedaan. Met de invoering van de Erfgoedwet, de KNA 4.0 en de nieuwe BRL 4000 archeologie  is ook een beroepsregister voor archeologen opgericht. Dit register wordt beheerd door de SIKB en stelt iedereen in staat om te controleren of de archeoloog waar u mee te maken heeft ook daadwerkelijk voldoet aan de professionele standaard. Omdat The Missing Link de kwaliteit van haar medewerkers hoog in het vaandel heeft staan doen wij uiteraard mee aan dit beroepsregister. The Missing Link investeert al meer dan 15 jaar continu in de kennis en kwaliteit van onze archeologische adviseurs. Het zal u dan ook  niet verbazen dat onze archeologen allemaal in aanmerking komen voor de hoogste seniorstatus. Kwaliteit en onafhankelijk advies mag u altijd van ons verwachten!

(Mochten er in dit stukje teveel onbekende afkortingen staan praten wij u graag bij )

Artikel in Wilgenrijk special Midden-Delfkrant

Afgelopen maand viel er bij de toekomstige bewoners van Wilgenrijk een bijzondere editie van de Midden-Delfkrant op de deurmat. De ‘Wilgenrijk special’ bestaat uit verschillende verhalen waarin de Dijkpolder – het gebied waar nieuwbouwwijk Wilgenrijk wordt ontwikkeld – centraal staat. Joost de Jong schreef een artikel over het archeologische onderzoek dat aan de ontwikkeling van de woonwijk vooraf ging.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het toekomstige woongebied in de Dijkpolder, noordwestelijk gelegen van Maassluis. Dit oer-Hollandse polderlandschap zal namelijk veranderen in een plek met eilanden, lintwegen en lanen.  Het heeft echter ook een lange geschiedenis. Zo weten we dat er in de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) al wilgen groeiden, en tonen vondsten van aardewerk, verkoolde botresten en visschubben aan dat er al in de IJzertijd (800-12 v. Chr.) mensen in het gebied aanwezig waren.

Om te voorkomen dat belangrijke archeologische vindplaatsen als deze verloren zouden gaan, heeft The Missing Link in opdracht van de gebiedsontwikkelaar het projectmanagement van dit onderzoek naar het verleden van Wilgenrijk uitgevoerd. We brachten de gebiedshistorie in kaart, dat vervolgens als uitgangspunt fungeert in de ontwikkeling van het Masterplan Wilgenrijk. Met de creatie van het woongebied zal er een nieuw hoofdstuk aanbreken in het verhaal van de Dijkpolder.

Klik hier voor de hele special.

Lancering TimeTravel Katwijk Brittenburg

Op maandag 4 april 2016 was het zover: de lancering van de allernieuwste TimeTravel-app. Wethouder Jacco Knape presenteerde in de Gemeente Katwijk TimeTravel Katwijk Brittenburg, de app waarin het mysterieuze Romeinse fort Brittenburg herrijst. TimeTravel Katwijk Brittenburg is nu gratis te downloaden in de Appstore en Google Play. Omroep West maakte er een mooi item over in TV West Nieuws op donderdag 6 april (het item begint op 15.00 min).

Katwijk was in de Romeinse tijd onderdeel van de Limes; de noordgrens van het Romeinse Rijk. Katwijk vormde het eindpunt van deze Limes, met een strategische ligging tussen de monding van de Rijn en de Noordzee. Over zee werden soldaten en goederen vervoerd naar Brittania, het huidige Engeland. De Romeinen wilden deze handels- en verbindingsroute tussen het vaste land en Brittania goed beveiligen en bouwden daarom forten langs de kust en de Rijn. Aan zee, op het huidige strand van Katwijk, lag waarschijnlijk een versterking: Brittenburg. Dit fort had een militaire functie maar was ook een opslagplaats voor goederen.

Niemand kent de precieze locatie van het fort. Het verdween na de Romeinse tijd langzaam uit het zicht, bedekt door zand. Uit oude geschriften en prenten blijkt dat resten van Brittenburg tot in de achttiende eeuw nog werden gezien, daarna verdwenen ze voorgoed in het water.  Door prenten, gravures en schilderijen te analyseren en te vergelijken hebben we kunnen achterhalen hoe het fort er uit moet hebben gezien. Op basis daarvan is een 3D-reconstructie gemaakt. Als je nu, met I-pad of telefoon in je hand, op het strand van Katwijk staat, kun je het verdwenen fort zien herrijzen. Dat  moet je gewoon met eigen ogen gaan zien.

Publicatie over congres maritieme archeologie

Het congres  ‘Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie’ was een succes. Adviseurs Joost de Jong en Niels van den Berg schreven een verslag over deze inspirerende dag in het nieuwe E-magazine van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De belangrijkste uitkomst van het congres was dat de verschillende spelers elkaar, elkaars rollen en taken in het maritieme AMZ-proces beter hebben leren kennen. Er zijn knelpunten gesignaleerd, maar er zijn ook dromen en wensbeelden geschetst voor 2030. Deze doelen en wensen werden live in een landkaart getekend. Kennisdeling en samenwerking stonden bovenaan het lijstje.

Wil je meer lezen over het Maritiem Programma? Kijk dan hier.

 

Lezing Boudewijn Goudswaard over Romeinse brug Cuijk

Op 9 februari 2016 geeft Boudewijn Goudswaard een lezing in het Rijksmuseum van Oudheden over de Romeinse brug bij Cuijk (Noord-Brabant). The Missing Link maakte vorig jaar een TimeTravel-app van Cuijk, waarmee je deze Romeinse brug in 3D kunt ontdekken. De 450-meter lange brug over de Maas is al eeuwen verdwenen, maar met de app kun je terugreizen naar de tijd dat de brug er nog wel stond (4e-5e eeuw na Christus). Download de app in de Apple Playstore via deze link.

Al in de 18e eeuw gaan er geruchten over het vroegere bestaan van een brug, maar pas in 1992 worden er voor het eerst echte archeologische opgravingen gedaan om dit Romeinse mysterie te ontrafelen. Dan vinden archeologen bewijs dat de brug daadwerkelijk heeft bestaan. Romeinse soldaten waren gelegerd in castellum Ceuclum (het huidige Cuijk) en gebruikten de brug om troepen en materieel snel te kunnen verplaatsen.

De lezing vindt plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, in het kader van de tentoonstelling Maas & Mens over de archeologie van de Maas. Wil je erbij zijn? Dat kan! Kaarten zijn op de avond zelf te bestellen bij de kassa van het museum. Een toegangskaart is gratis voor RoMeO-leden (de vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden) en is €5,-  voor niet-leden.  Start van de lezing: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Kun je niet bij de lezing zijn en wil je meer weten over Cuijk in de Romeinse Tijd? Kijk dan op de website van Buitenmuseum Cuijk.

 

Boeiend archeologiecongres achter de rug!

Op 26 en 27 november 2015 stonden we op de Reuvensdagen in Zwolle. Op dit nationale archeologiecongres waren lezingen, allerlei informatiestands en posterpresentaties. Ook The Missing Link had een kraampje om ons bedrijf te presenteren. Bezoekers konden er onder andere de TimeTravel app van Dalfsen uitproberen. Met een 360-graden visualisatie kun je hiermee rondkijken in een prehistorisch grafveld!

Ook in de lezingen was The Missing Link goed vertegenwoordigd. Zo hield Saskia Hornikx op donderdag een presentatie over de identiteit en verhalen van een plek. Ze illustreerde in deze lezing hoe verhalen over het verleden kunnen worden ingezet voor maatschappelijke opgaven. Archeologie wordt namelijk nog te veel bedreven in een wetenschappelijk isolement. Het moet echter beter geïntegreerd worden in het geheel van erfgoed, waartoe ook gebouwen, mythen en tradities behoren. Vervolgens kan dit erfgoed worden ingezet voor ruimtelijke-, maatschappelijke- en marketingdoeleinden. Erfgoed is namelijk een inspiratie voor het imago van een gebied. Door het vertellen van verhalen kan een ‘authentieke’ gebiedsidentiteit gecreëerd worden.
De tweede dag begon met een plenair deel over archeologie van nationaal belang, waarin de casus Dalfsen centraal stond. Boudewijn Goudswaard hield een lezing over de frictie tussen de wetenschappelijke en maatschappelijke uitwerking in het project Oosterdalfsen. Hij benadrukte dat het ‘probleem’ van de trechterbekervondst juist omgezet kan worden in een mooie kans op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit belangrijke archeologische erfgoed kan immers ingezet worden om het imago van een plek te versterken.
De plenaire sessie werd afgesloten met een discussie over het belang van nationale archeologie. Moet het huidige archeologische bestel worden uitgebreid met een platform voor belangrijke vondsten? Deze discussie werd voortgezet in een sessie van Archeologie 3.0. In beide discussie is gebleken dat er een groot draagvlak bestaat voor een Nationaal Noodfonds. Er moet een platform komen dat de (financiële) zorg draagt voor belangrijke archeologische vondsten zoals die in Dalfsen.

Er hing een goede sfeer en er waren boeiende discussies. Ook hebben we ons bedrijf op de informatiemarkt goed kunnen presenteren. Kortom, de Reuvensdagen waren een groot succes!

Oosterdalfsen

Weer aandacht voor vondsten in Dalfsen

In het tijdschrift Monumenten staat deze uitgave een artikel over de bijzondere archeologische vondsten, de TimeTravel app en TimeLink website van Oosterdalfsen. Saskia Hornikx en Boudewijn Goudswaard hebben het artikel samen met Niels Bouma en Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten geschreven.

landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie

Het congres ‘Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie’ komt eraan!

Op 11 december 2015 vindt het congres Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie –  wie doet wat plaats. Het congres is een vervolg op het congres ‘Erfgoed in waterbodems’ dat 28 november 2013 voor het eerst plaatsvond in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad.

De organisatie van het congres is in handen van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAM). Op verzoek zal Boudewijn Goudswaard van The Missing Link als dagvoorzitter opgetreden. Dit jaar is het doel van het congres om een ‘landkaart’ van de Nederlandse maritieme archeologie te maken: welke spelers zijn er actief zijn en wat hun rol is in het maritieme archeologische monumentenzorgproces? Dat zullen o.a. overheden, normstellers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, opgravingsbedrijven, adviesbureaus, wetenschap, duikers, vrijwilligers, verenigingen, musea zijn. Daarnaast is er in een paneldiscussie aandacht voor wat de verschillende partijen graag zouden willen doen of willen dat er gebeurt in de toekomst. Hoofddoel van dit congres is alle betrokkenen in de branche met elkaar in contact te brengen en de oprichting van een platform waarmee het vakgebied naar een hoger plan kan worden gebracht. Ook zal er een kleine informatiemarkt zijn waar verschillende organisaties zichzelf presenteren.

Wil je je aanmelden voor het congres? kijk op de website 

Al meer dan 400 vondsten in Reuver!

Vorige week maandag is er in Reuver gestart met de archeologische opgravingen op het terrein van de nieuwe woonwijk Oppe Brik. Archeologen zijn bezig met het opgraven van resten van de prehistorische Steingroep. Deze groep mensen leefden in de Late Steentijd zo rond het jaar 3000 v. Chr. The Missing Link verzorgt in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving. Verder zorgen wij samen met o.a. Gemeente Beesel, Heemkundekring Maas- en Swalmdal en Aviso voor een open dag, een lespakket en bezoek aan de opgraving voor basisscholen en het Broekhin college.

Op de website van de nieuwe woonwijk Oppe Brik houden archeologen een blog bij over de werkzaamheden en belangrijke vondsten. Tot nu toe zijn er in totaal al meer dan 400 vondsten uitgekomen! Bij deze vondsten zitten onder andere een aantal scherven met een versiering die gemaakt is door middel van een touw dat in de nog natte klei werd gedrukt. Daarnaast zijn een bladspits, een bodemfragment, een pot spitskling (te vergelijken met een speerpunt) en de bekende spits in de vorm van een dennenboom (een pijlpunt) gevonden.

Tussen de opgravingen door zijn een aantal schoolklassen op bezoek geweest. Op deze manier kunnen de scholieren zien wat archeologie nu eigenlijk inhoudt en hoe een opgraving in zijn werk gaat. Tijdens het bezoek van de laatste klas was ook een filmploeg aanwezig. Zij hebben opnames gemaakt van de rondleiding voor de schoolklas en hebben naast een interview ook een aantal shots gemaakt van de opgraving.

Voor diegene die de voortgang van de opgraving  willen volgen is er een live webcam op de website van Oppe Brik. Daarnaast kunnen geïnteresseerden op 10 oktober een kijkje komen nemen bij de archeologische opgraving op het terrein van Oppe Brik. Gedurende de open dag vindt er twee keer een rondleiding plaats. De eerste ronde start om 13.30 uur en om 15.00 uur gaat ronde 2 van start.

Meer informatie : www.oppebrik.nl