Berichten

TijdLink Castricum gelanceerd

Op donderdag 15 januari is in Castricum het nieuwe archeologiecentrum Huis van Hilde geopend. Wij waren hier aanwezig in verband met de lancering van de nieuwe website TijdLink Castricum. Via deze site konden schoolkinderen een vraag aan Hilde stellen en met hun klas een uitnodiging verdienen voor de opening.

Sasha en Jade van basisschool Cunera waren de gelukkige winnaars. Hun vraag “Hoe vierde je je verjaardag? Wat voor cadeaus kreeg je en wie kwamen er allemaal?” is door Hilde uitgekozen als de beste vraag. Charissa van Eijk mocht, als gedetacheerd beleidsmedewerker archeologie & cultuurhistorie bij de gemeente Castricum, met de schoolkinderen Hilde ophalen op station Castricum en haar naar haar nieuwe huis brengen. Onder grote media-aandacht ontving zij vervolgens van burgemeester Toon Mans en gedeputeerde Elvira Sweet de sleutel van het Huis. In het Huis van Hilde is de geschiedenis van Castricum te zien van de tijd van Hilde tot de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe website TijdLink Castricum, door ons gemaakt in opdracht van de gemeente Castricum, doet dit ook, maar dan inclusief de wat recentere geschiedenis. De website biedt een platform voor jong en oud om geschiedenis te ontdekken, te delen of zelf toe te voegen. Burgemeester Mans vertelde tijdens zijn speech bij de opening de aanwezigen over onze website. De opening is feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje en natuurlijk de mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken. Wij raden iedereen van harte aan om zelf Hilde en de andere figuren in de ogen te gaan kijken!

Lees ook over de opening in het Noordhollands Dagblad of bekijk het filmpje hieronder.

Opening Huis van Hilde 251TVProducties

Romeinse brug

Boudewijn over Romeinse brug

Vorige week hield Boudewijn Goudswaard een lezing over de Romeinse brug in Cuijk. Van 1991 tot 1993 was hij nauw betrokken bij de opgraving van deze unieke vondst.

De historische Kring Land van Cuijk organiseerde de lezing, in samenwerking met de FAD, Museum Ceuclum en VVV Cuijk. Veel mensen kwamen luisteren naar het verhaal over de Romeinse brug die omstreeks 354 is gebouwd. Van de brug zijn zes pijlers teruggevonden, waarvan de basis bestaat uit houten funderingspalen met daarop stenen pijlers. Desondanks moet de brug veel langer zijn geweest, volgens Boudewijn misschien wel meer dan honderdvijftig meter. Ook op de Peutingerkaart, een in de Middeleeuwen nagemaakte Romeinse kaart, staat Ceuclum (Cuijk) aangegeven en is de brug te zien. Op verschillende plekken is de inscriptie ‘Ceuclum Aeterna’ teruggevonden, wat zoiets betekent als ‘Cuijk voor eeuwig’. Volgens Boudewijn zou het tot aanbeveling strekken om hier in de toekomst wat mee te doen, zodat bij het grote publiek de Romeinse geschiedenis van Cuijk zichtbaarder wordt.

Lees hier het artikel over de lezing van het Boxmeers weekblad!

projectmanagement

Management in provinciale projecten

Voor projectleiders van de provincie Zuid-Holland hebben wij een cursus projectmanagement van archeologie en erfgoed verzorgd. Op verzoek van de Stichting Postacademisch Onderwijs Delft heeft Boudewijn Goudswaard een cursus gegeven aan ambtenaren van de directie ruimte en mobiliteit die in hun ruimtelijke en infra-projecten te maken hebben met archeologie en erfgoed.

Doelstelling van de cursus was om de projectmanagers en -leiders concrete instrumenten te geven om op een effectieve en efficiënte wijze om te kunnen gaan met archeologie en erfgoed als ruimtelijke conditie in hun project.

In de cursus is aandacht gegeven aan:

  • de wet- en regelgeving en de beschikbare beleidsruimte om het gewenste eindresultaat (scope) te bepalen
  • een handige fasering van het werk en de inpassing in de andere werkzaamheden
  • de beheersing van de aspecten tijd, geld, organisatie, kwaliteit en informatie
  • authentieke gebiedsidentiteit op basis van erfgoed voor een succesvolle ontwikkeling

De cursusdagen bestonden uit een interactief college, gelardeerd met praktijkvoorbeelden en een werkopdracht op basis van een eigen projectvoorbeeld. De cursisten hebben de cursus beoordeeld met een gemiddelde van een 8,5.

erfgoednota

Erfgoednota Castricum vastgesteld

De nieuwe Erfgoednota die we voor de gemeente Castricum hebben opgesteld, is enthousiast ontvangen door de gemeenteraad en de inwoners.Op 10 april hebben we de Erfgoednota gepresenteerd aan de raad, en op 8 mei is de Erfgoednota door de raad vastgesteld. Ons uitgangspunt bij het opstellen van de nota was de visie dat de erfgoedwaarden in de gemeente samen een verhaal vormen, dat zorgt voor een gevoel van identiteit en verbondenheid met de omgeving. De gemeente wil “het verhaal van een plek verbinden met de agenda van de plek”. Het gebruik van het erfgoed staat dan ook centraal bij gebiedsgerichte ontwikkelingen.

Het erfgoed moet beleefbaar worden voor de burgers door het “het vertellen van het verhaal ” van Castricum. Dit verhaal wordt als uitgangspunt gebruikt in allerlei beleidsvelden met maatschappelijke opgaven zoals economie, toerisme en recreatie, stedenbouw en cultuur. Daardoor neemt uiteindelijk de kwaliteit van de openbare ruimte toe, en wordt de gemeente aantrekkelijker om te wonen, te recreëren en te bezoeken als toerist.

Drenthe

Drenthe ontdekt recreatievaart

Drenthe staat bekend als een wandel- en fietsprovincie met heide, hunebedden en prachtige dorpen. Weinigen weten dat de provincie ook vanaf het water ontdekt kan worden. Sinds vorig jaar is het zelfs mogelijk een rondje door en langs de provincie te varen met de boot.

Voor deze vaartoeristen heeft Olav Reijers, erfgoedadviseur bij The Missing Link, de gids ‘Drenthe zien vanaf het water’ geschreven. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de waterwegen die samen het vaarrondje vormen, de landschappen die door de kanalen doorsneden worden en de bezienswaardigheden langs de route. Centraal staat de turfwinning die gezorgd heeft voor ontsluiting van grote, voorheen bijna ontoegankelijke delen van Drenthe en Groningen. Voor de ontwatering van het veen en de afvoer van turf is een heel stelsel van waterwegen gegraven dat nu uitermate geschikt is voor een toeristische ontdekkingsreis door het gebied. Het is een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van de provincie.

Het boekje kost €12,95 en is te bestellen bij uitgever Koninklijke Van Gorcum.

werkbezoek

Werkbezoek in Boxmeer & Cuijk

De gedeputeerde van Cultuur en Samenleving van de provincie Noord-Brabant bracht een werkbezoek aan Boxmeer en Cuijk om een tweetal projecten te komen bekijken. In het kader van het project “Ontmoet Romeins & Middeleeuws erfgoed in de noordelijke maasvallei” hebben wij, in samenwerking met vele andere partijen, bijgedragen aan het bedenken, coördineren en uitvoeren van een aantal mooie producten. Nieuwe media en het beleven van erfgoed staan centraal.

Het eerste deel van het werkbezoek van de gedeputeerde, mevr. Van Haaften, vond plaats in het Maasziekenhuis in Boxmeer. Onder toeziend oog van onder andere burgemeester van Boxmeer dhr. Van Soest en wethouder dhr. Ronnes, dhr. Verrreusel van Maasziekenhuis Pantein en de provinciaal archeoloog van Noord-Brabant dhr. Meffert zijn de HistoryBox Boxmeer, tafel met touch screens, 3D-panorama’s van Sterckwijck en “Schatten op Sterckwijck” gepresenteerd aan de gedeputeerde door Joost de Jong. Het enthousiasme en verwondering was zichtbaar groot onder de aanwezigen. Vooral bij de 3D-panorama’s waar je een 360 graden beeld ziet van Sterckwijck in vroegere tijden. Verschillende sprekers speechte met passie over het belang om het verleden zichtbaar te maken. Om het zo te herkennen en ter versterking van de eigen identiteit. Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten liet zien hoe de oude grafheuvels, direct naast het huidige ziekenhuis gelegen, als kunstvorm terugkeren in het huidige landschap.

Later die middag verplaatste het aanwezige gezelschap zich van het Maasziekenhuis in Boxmeer naar Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen. Wethouder dhr. Poel (gemeente Cuijk) heette ons van harte welkom. En Fred van der Valk vertelde enthousiast over zijn plannen om een park met Romeinse elementen naast zijn hotel te gaan realiseren. Vervolgens was het de beurt aan Boudewijn Goudswaard. Hij liet de eerste beelden zien van de innovatieve 3D-app van Cuijk. Hiermee kun je op interactieve wijze Romeins Cuijk binnenstappen en beleven. De aanwezigen, onder wie ook burgemeester van Cuijk dhr. Hillenaar, waren te spreken over de mogelijkheden die de app biedt. Dit geldt voor zowel het zichtbaar maken van het verleden als de economische spin-off. Gedeputeerde Van Haaften sloot de dag af met een speech over het belang van erfgoed en het uitdragen van de Brabantse identiteit.

Onze dank gaat uit naar ADC ArcheoProjecten, Brabants Historisch Informatie Centrum, Herman Jan van Cuijk, Historische vereniging Nepomuk Boxmeer, Het Noordbrabants Museum, Oorlogsmuseum Overloon, Stichting Comité Boxmeerse Vaart, Museum Ceuclum, Kasteelmuseum Boxmeer, Werkgroep Archeologie Cuijk, Fotoarchiefdienst Cuijk, Cultureel Hart van Cuijk, Centrummanagement Cuijk, Toeristisch Informatiepunt (TIP) Cuijk en alle overige aanwezigen die een bijdrage hebben geleverd aan de producten en aan het succesvol verlopen van deze mooie dag. In het bijzonder willen wij Maasziekenhuis Pantein en Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen bedanken voor alle gastvrijheid. Bedankt!

Symposium Archeologie en Theorie

Nieuwe balans archeologie

Op het 21e Symposium Archeologie en Theorie heeft Boudewijn Goudswaard betoogd dat erfgoed een bredere bijdrage kan opleveren, dan alleen maar voor de archeologische kennis. Hij stelt dat erfgoed en archeologie in het bijzonder een andere positie verwerft in de toekomstige samenleving.

Zijn presentatie kunt u hieronder bekijken.

Detachering bij Buitenring Parkstad

De provincie Limburg krijgt als opdrachtgever van het project Buitenring Parkstad ondersteuning van The Missing Link in de archeologie-opgave.

Het project Buitenring Parkstad is een initiatief van de provincie Limburg en heeft tot doel, de bereikbaarheid van de stadsregio Parkstad Limburg te verbeteren. Naast de aanleg van de Buitenring worden ook bestaande provinciale wegen verbeterd om de onderlinge bereikbaarheid van de gemeenten in de regio te verbeteren. Op verschillende plaatsen raakt het tracé van de Buitenring archeologische waarden. Om deze waarden veilig te stellen is voorafgaand aan de aanleg al veel archeologisch onderzoek gedaan: boringen, waaronder diepteboringen op plaatsen waar het tracé verdiept zal komen te liggen; proefsleuven en opgravingen. De provincie Limburg heeft in haar rol als opdrachtgever de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een verantwoorde omgang met archeologische resten die door de aanleg van de Buitenring bedreigd zouden kunnen worden. Om deze archeologie-opgave goed te kunnen beheersen heeft de provincie via The Missing Link de steun van Diederik Bente als ervaren deskundige ingeroepen. Inmiddels is Diederik binnen het project onder meer belast met de aanbesteding, contractbeheer, risicobeheersing en directievoering van archeologisch onderzoek.

olav reijers

Ontwikkelaar zoekt opgraving

Archeologie kan bijdragen aan een authentiek gebiedsprofiel. Deze opinie van Olav Reijers is te lezen in het Dagblad van het Noorden.

Afgelopen vrijdag heeft het Dagblad van het Noorden een opiniestuk geplaatst. Olav gaat in op de gevolgen voor de crisis in de archeologische sector. Hij geeft aan dat het verheugend is dat de politiek aandacht heeft voor de effecten van de crisis op het cultureel erfgoed. Maar is dit het echte probleem van de archeologie? Nieuwsgierig? Lees het artikel!