Berichten

Op zoek naar de Romeinse weg

Een bijzondere samenwerking in het Land van Cuijk. Onder leiding van Boudewijn Goudswaard en met begeleiding van Olav Reijers en Joris Bloemer is een heus ‘Team Romeinen’ bijeen gekomen op het gemeentehuis van Boxmeer. Doel van de bijeenkomst was het achterhalen van het traject van de Romeinse weg die ooit langs de oevers van de Maas liep. Gewapend met potloden en stiften stortten lokale historici en experts zich vol overgave op een kaart van het gebied. Opvallend is dat belangrijke uitgangspunten bij het lokaliseren van de weg waarnemingen uit de negentiende eeuw blijken. De resultaten zijn veelbelovend. Over een groot deel van de route zijn de kenners het reeds eens. De details worden de komende tijd verder uitgewerkt. Vervolgens is het de bedoeling dat het traject wordt opgenomen in een fietsroute. In 2015 is door meerdere partijen uit Frankrijk, België en Nederland het startsein gegeven voor een project dat uiteindelijk moet uitmonden in een internationale fietsroute langs de Maas. In dit kader zetten de gemeenten Cuijk en Boxmeer de Romeinse weg als rode draad in voor de Maasfietsroute op hun grondgebied. Want wat zou mooier zijn dan een deel van de fietsroute te laten lopen over een weg van duizenden jaren geleden? De Romeinse weg wordt in de toekomst ook weer in het landschap zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Voor geïnteresseerden is een kaart met het voorlopige traject te vinden op de websites HistoryBox Boxmeer en Buitenmuseum Cuijk.

Foto’s gemaakt door Paul van der Heijden

Boxmeer

Raad en B&W Boxmeer ontvangen erfgoed positief

Op de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Boxmeer werd positief gereageerd op de presentaties over erfgoed. Zowel een flink aantal raadsleden als het voltallige college van B&W en andere geïnteresseerden luisterden aandachtig naar de presentaties van Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten over de opgraving in Sterckwijck, Erik van den Dungen over de uitbreidingen van het Oorlogsmuseum Overloon en Joost de Jong over het beleefbaar maken van erfgoed. Joost heeft het publiek de HistoryBox Boxmeer laten zien, de animatie van Vierlingsbeek Vrijthof, de twee TimeTravel apps die we hebben gemaakt voor de Steenstraat en Sterckwijck en de verschillende informatieborden, minivitrines etc die we samen met anderen verspreid door de gemeente hebben geplaatst. Het idee dat erfgoed zorgt voor een duidelijke identiteit van een plaats en de hele gemeente werd positief ontvangen. Vanuit de raad werd nog de suggestie gedaan om ook een educatief programma op te stellen met behulp van de HistoryBox. Een goed idee! Hopelijk leidt deze avond tot meer bekendheid en draagvlak voor de omgang met het erfgoed en uiteindelijk tot een betere profilering van Boxmeer voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

gids

Gids in de pers

Verschillende media hebben onlangs geschreven over de gids ‘Langs de Bataafse rivier’, waarin Olav Reijers fietsroutes langs cultuurhistorische plekken in Boxmeer en Cuijk heeft beschreven.

Begin december heeft De Gelderlander een artikel geplaatst en eind december heeft De Telegraaf een rondje gefietst met een lokale gids en het boekje ‘Langs de Bataafse rivier’ in de hand. De Gelderlander stelt dat vergeten plekken door de gids ‘opnieuw tot leven komen’!

Boxmeers

Boxmeerse verhalen op straat

In de gemeente Boxmeer zijn de afgelopen weken een aantal informatieborden geplaatst met verhalen over Boxmeers verleden. In opdracht van de gemeente hebben wij deze borden van tekst en beeld voorzien.

Op het Raadhuisplein van Boxmeer staat een grote informatiezuil, waar kort de Boxmeerse geschiedenis is beschreven en waar op enkele verhalen dieper wordt ingegaan. De verhalen zijn geordend binnen de vier verhaallijnen ‘Pleisterplaats’, ‘Oorspronkelijke Poort’,  ‘Vruchtbare Vallei’ en ‘Bewogen Weg’. Bij deze laatste wordt meer verteld over bijvoorbeeld de Romeinen die door Boxmeers grondgebied liepen en, veel recenter, de Slag om Overloon. Bij Pleisterplaats staat het Heilig Bloedwonder centraal naast de verschillende kloosters die in de gemeente te vinden zijn. Met een qr-code is een koppeling gemaakt met de website HistoryBox Boxmeer. Hier is nog meer verdieping te vinden en zijn ook filmpjes te bekijken, kunnen bezoekers zelf meeschrijven aan de verhalen of een kaartje versturen.

In de Steenstraat heeft de gemeente nog drie kleinere informatiepanelen geplaatst. Hier is ondermeer aandacht voor de zilversmeden en de dagelijkse taken van een meid in de 18e eeuw. En bij de Petrusbasiliek is op een paneel meer te zien over de Bloedprocessie die al honderden jaren wordt gehouden in Boxmeer.

Wij hebben de teksten geschreven, beeldmateriaal verzorgd en de coördinatie van ontwerp tot productie op ons genomen. Blikveld heeft de illustraties en grafisch ontwerp gemaakt. Corn Reclame heeft de informatiezuil ontworpen en geproduceerd. De informatiepanelen in de Steenstraat zijn een product van Streetlife.

werkbezoek

Werkbezoek in Boxmeer & Cuijk

De gedeputeerde van Cultuur en Samenleving van de provincie Noord-Brabant bracht een werkbezoek aan Boxmeer en Cuijk om een tweetal projecten te komen bekijken. In het kader van het project “Ontmoet Romeins & Middeleeuws erfgoed in de noordelijke maasvallei” hebben wij, in samenwerking met vele andere partijen, bijgedragen aan het bedenken, coördineren en uitvoeren van een aantal mooie producten. Nieuwe media en het beleven van erfgoed staan centraal.

Het eerste deel van het werkbezoek van de gedeputeerde, mevr. Van Haaften, vond plaats in het Maasziekenhuis in Boxmeer. Onder toeziend oog van onder andere burgemeester van Boxmeer dhr. Van Soest en wethouder dhr. Ronnes, dhr. Verrreusel van Maasziekenhuis Pantein en de provinciaal archeoloog van Noord-Brabant dhr. Meffert zijn de HistoryBox Boxmeer, tafel met touch screens, 3D-panorama’s van Sterckwijck en “Schatten op Sterckwijck” gepresenteerd aan de gedeputeerde door Joost de Jong. Het enthousiasme en verwondering was zichtbaar groot onder de aanwezigen. Vooral bij de 3D-panorama’s waar je een 360 graden beeld ziet van Sterckwijck in vroegere tijden. Verschillende sprekers speechte met passie over het belang om het verleden zichtbaar te maken. Om het zo te herkennen en ter versterking van de eigen identiteit. Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten liet zien hoe de oude grafheuvels, direct naast het huidige ziekenhuis gelegen, als kunstvorm terugkeren in het huidige landschap.

Later die middag verplaatste het aanwezige gezelschap zich van het Maasziekenhuis in Boxmeer naar Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen. Wethouder dhr. Poel (gemeente Cuijk) heette ons van harte welkom. En Fred van der Valk vertelde enthousiast over zijn plannen om een park met Romeinse elementen naast zijn hotel te gaan realiseren. Vervolgens was het de beurt aan Boudewijn Goudswaard. Hij liet de eerste beelden zien van de innovatieve 3D-app van Cuijk. Hiermee kun je op interactieve wijze Romeins Cuijk binnenstappen en beleven. De aanwezigen, onder wie ook burgemeester van Cuijk dhr. Hillenaar, waren te spreken over de mogelijkheden die de app biedt. Dit geldt voor zowel het zichtbaar maken van het verleden als de economische spin-off. Gedeputeerde Van Haaften sloot de dag af met een speech over het belang van erfgoed en het uitdragen van de Brabantse identiteit.

Onze dank gaat uit naar ADC ArcheoProjecten, Brabants Historisch Informatie Centrum, Herman Jan van Cuijk, Historische vereniging Nepomuk Boxmeer, Het Noordbrabants Museum, Oorlogsmuseum Overloon, Stichting Comité Boxmeerse Vaart, Museum Ceuclum, Kasteelmuseum Boxmeer, Werkgroep Archeologie Cuijk, Fotoarchiefdienst Cuijk, Cultureel Hart van Cuijk, Centrummanagement Cuijk, Toeristisch Informatiepunt (TIP) Cuijk en alle overige aanwezigen die een bijdrage hebben geleverd aan de producten en aan het succesvol verlopen van deze mooie dag. In het bijzonder willen wij Maasziekenhuis Pantein en Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen bedanken voor alle gastvrijheid. Bedankt!

gemeente Cuijk

Aanvoering Team Romeinen in Cuijk

Sinds kort is er een team Romeinen actief in de gemeente Cuijk, onder aansturing van The Missing Link. Cuijk was ooit een belangrijke Romeinse legerplaats. Er lag in de 4e eeuw zelfs een stenen brug over de Maas. De gemeente Cuijk, Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hebben The Missing Link opdracht gegeven dit Romeinse verleden te laten herleven.

Om het project te begeleiden en ondersteunen hebben wij samen met de gemeente Cuijk een team Romeinen in het leven geroepen. Voorzitter is Boudewijn Goudswaard, directeur van The Missing Link en kenner van het Romeinse verleden van Cuijk. Het team bestaat uit personen en verenigingen uit zowel Cuijk als Boxmeer die samen een enorme kennis van het verleden van het gebied hebben. Het zijn in de eerste plaats historische verenigingen en musea uit beide gemeenten. Maar ook ondernemers hebben zitting in het team. Doel is namelijk niet alleen het verleden zichtbaar en beleefbaar te maken maar vooral te zorgen dat er een economische spinoff plaats vindt. Het Romeinse verhaal moet op zo’n manier getoond worden dat lokale winkels en horeca er bij aan kunnen sluiten en kunnen gebruiken in hun marketing.

Deze nauwe samenwerking tussen ondernemers, instellingen en gemeenten zorgt er nu al voor dat initiatieven en verhalen op elkaar worden afgestemd en samen opgepakt. Mooi is ook dat instellingen hun kennis bundelen en het als één verhaal naar buiten brengen. Het team bespreekt welke teksten, afbeeldingen en kaarten gebruikt worden. Wij begeleiden het proces, brengen waar nodig (inhoudelijke) kennis in en bewaken de kwaliteit. Zo ontstaat een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers om langer in het gebied te blijven, gedragen door de lokale gemeenschap!