Berichten

Bouwnetwerk

Nieuwjaarsbijeenkomst Bouwnetwerk

Vorige week was Thessa Fonds keynote spreker op de Nieuwjaarsborrel van Bouwnetwerk in de Snorfabriek (Utrecht). Binnen dit netwerk zijn vrouwen uit alle werkvelden van de bouwwereld vertegenwoordigd: van architecten tot projectontwikkelaars en van aannemers tot beleidsmakers. BNW organiseert meerdere keren per jaar vakinhoudelijke en inspirerende bijeenkomsten en excursies voor haar leden. Voor het nieuwe jaar is het thema ‘Connect’ gekozen en zullen de bijeenkomsten in het teken van verbinding staan.

meaning, place, space

Zodoende ging Thessa’s bijdrage over het verbinden van mensen en plekken. Dat doen we bij The Missing Link immers dagelijks, met behulp van het verhaal van de plek. Om je te kunnen identificeren met een plek, zijn verhalen nodig. Erfgoed legt daarbij de verbinding tussen het heden en verleden van een locatie. De identiteit van plekken verklaart niet alleen locaties (de ruimtelijke vorm en het gebruik), maar maakt ook dat mensen zich kunnen binden aan een plek. Het stelt mensen in staat letterlijk en figuurlijk een ruimte met elkaar te delen.

Die identiteit kun je in het proces van gebiedsontwikkeling samen ontdekken en vervolgens vertalen naar een ruimtelijk concept. Daarover hebben we met de leden van het bouwnetwerk gediscussieerd. En vervolgens het nieuwe jaar nog maar eens ingeluid. Dat we maar veel betekenisvolle plekken mogen realiseren in 2017!

 

TML bij Congres Interpret Europe

‘Heritage interpretation – for the future of Europe’. Dat was het thema van het congres van Interpret Europe, op 21 tot 24 mei in Mechelen (georganiseerd door Herita). Hoe kan erfgoed Europa versterken en Europeanen met elkaar verbinden? Erfgoedspecialisten uit heel Europa (en zelfs daarbuiten) gaven hun perspectief op dit thema. Ook onze Saskia deed een duit in het zakje met haar lezing over Bulskampveld. Het boordevolle, boeiende programma bestond uit lezingen en verschillende studiebezoeken in Mechelen en omstreken.

De conferentie vond plaats op een fantastische erfgoedlocatie: in het erfgoed- en congrescentrum Lamot, een oude bierbrouwerij. Tijdens de opening sprak burgemeester Bart Somers van Mechelen en er was zelfs nog hoog bezoek… Prins Laurent van België maakte heel onverwacht zijn opwachting in Lamot.

 

Dat erfgoed bij kan dragen aan identiteitsvorming, community building en duurzame samenwerking, dat wisten we bij The Missing Link al. Dit kwam vooral tot uiting in het mooie project in landschapspark Bulskampveld (Vlaanderen), waar we erfgoed hebben ingezet om bewoners, ondernemers en bestuurders aan elkaar te verbinden. Saskia nam dan ook dit project als case study voor haar lezing Community building with heritage in regional park Bulskampveld. Hoewel de lezing als eerste (om 10 uur ’s ochtends) op het programma stond, kwamen toch veel congresgangers luisteren naar Saskia’s verhaal.

Saskia schreef ook een artikel over case study Bulskampveld, dat nog zal worden gepubliceerd door de congresorganisatie.

Leuk om met erfgoedprofessionals van zoveel verschillende landen te spreken. Wie weet komen er nog veel meer mooie Europese TML-projecten aan… Wij zijn er in elk geval klaar voor!

Boxmeer

Raad en B&W Boxmeer ontvangen erfgoed positief

Op de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Boxmeer werd positief gereageerd op de presentaties over erfgoed. Zowel een flink aantal raadsleden als het voltallige college van B&W en andere geïnteresseerden luisterden aandachtig naar de presentaties van Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten over de opgraving in Sterckwijck, Erik van den Dungen over de uitbreidingen van het Oorlogsmuseum Overloon en Joost de Jong over het beleefbaar maken van erfgoed. Joost heeft het publiek de HistoryBox Boxmeer laten zien, de animatie van Vierlingsbeek Vrijthof, de twee TimeTravel apps die we hebben gemaakt voor de Steenstraat en Sterckwijck en de verschillende informatieborden, minivitrines etc die we samen met anderen verspreid door de gemeente hebben geplaatst. Het idee dat erfgoed zorgt voor een duidelijke identiteit van een plaats en de hele gemeente werd positief ontvangen. Vanuit de raad werd nog de suggestie gedaan om ook een educatief programma op te stellen met behulp van de HistoryBox. Een goed idee! Hopelijk leidt deze avond tot meer bekendheid en draagvlak voor de omgang met het erfgoed en uiteindelijk tot een betere profilering van Boxmeer voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Tweede bezoek aan Kota Lama, Semarang

Op 1 april 2016 vloog het team van The Missing Link naar Indonesië, voor een tweede bezoek aan de stad Semarang (op Java).  Dit bezoek volgt op een eerder bezoek in november 2015, toen we op verzoek van de Nederlandse ambassade naar Semarang reisden om de mogelijkheden en kansen van het erfgoed in de oude stad (Kota Lama) te inventariseren en te bespreken met lokale stakeholders. Terug in Nederland hebben we hard gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor Kota Lama. Deze ontwikkelingsvisie heeft vorm gekregen in een “shared vision-document”, waar ook de verhaallijnen instaan die we samen met de stakeholders hebben geselecteerd. Het document “A story voor Kota Lama” is te vinden op deze website.  Met dit document onder de arm gingen Ronald, Esther en Pauline weer op weg naar Semarang, dit keer om de ontwikkelingsvisie te presenteren aan de stakeholders.

In twee workshops ging het TML-team met de stakeholders aan de slag om concrete projecten bij de ontwikkelingsvisie te benoemen. Tijdens deze ‘initiatievenmarkt’ bleek opnieuw dat er veel betrokkenheid en passie bestaat bij de initiatiefnemers en bewoners van Semarang voor de herontwikkeling van Kota Lama. Mooi om te zien! De initiatieven worden verwerkt in de definitieve versie van de ontwikkelingsvisie.

Na de workshops reisde het team naar Jakarta, om daar nog met een aantal mensen te spreken. Zo brachten ze een bezoek aan de gouverneur van Midden-Java Ganjar Pranowo en spraken met hem over de ontwikkelingsvisie. De gouverneur gaf aan de betrokkenheid van The Missing Link bij het project erg te waarderen. Daarnaast spraken Ronald, Esther en Pauline nog met de cultureel attachee van de Nederlandse ambassade in Indonesië Ineke de Hoog en de stichting JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp).

Het bezoek aan Semarang was inspirerend en waardevol, een  mooie stap naar de herontwikkeling van Kota Lama.

Wil je meer lezen over Semarang en ons project? Kijk dan hier.
Kijk ook even op de Facebookpagina van dit project voor alle updates.

 

Lancering TimeTravel Katwijk Brittenburg

Op maandag 4 april 2016 was het zover: de lancering van de allernieuwste TimeTravel-app. Wethouder Jacco Knape presenteerde in de Gemeente Katwijk TimeTravel Katwijk Brittenburg, de app waarin het mysterieuze Romeinse fort Brittenburg herrijst. TimeTravel Katwijk Brittenburg is nu gratis te downloaden in de Appstore en Google Play. Omroep West maakte er een mooi item over in TV West Nieuws op donderdag 6 april (het item begint op 15.00 min).

Katwijk was in de Romeinse tijd onderdeel van de Limes; de noordgrens van het Romeinse Rijk. Katwijk vormde het eindpunt van deze Limes, met een strategische ligging tussen de monding van de Rijn en de Noordzee. Over zee werden soldaten en goederen vervoerd naar Brittania, het huidige Engeland. De Romeinen wilden deze handels- en verbindingsroute tussen het vaste land en Brittania goed beveiligen en bouwden daarom forten langs de kust en de Rijn. Aan zee, op het huidige strand van Katwijk, lag waarschijnlijk een versterking: Brittenburg. Dit fort had een militaire functie maar was ook een opslagplaats voor goederen.

Niemand kent de precieze locatie van het fort. Het verdween na de Romeinse tijd langzaam uit het zicht, bedekt door zand. Uit oude geschriften en prenten blijkt dat resten van Brittenburg tot in de achttiende eeuw nog werden gezien, daarna verdwenen ze voorgoed in het water.  Door prenten, gravures en schilderijen te analyseren en te vergelijken hebben we kunnen achterhalen hoe het fort er uit moet hebben gezien. Op basis daarvan is een 3D-reconstructie gemaakt. Als je nu, met I-pad of telefoon in je hand, op het strand van Katwijk staat, kun je het verdwenen fort zien herrijzen. Dat  moet je gewoon met eigen ogen gaan zien.

“Bij ons thuis” – op zoek naar de identiteit van de Westhoek

29 februari en 1 maart was het tijd voor een volgende stap in ons Westhoek-project. Saskia, Ronald en Thessa gingen op weg naar Diksmuide, om daar twee dagen lang workshops te begeleiden. Om de identiteit van de Westhoek te kunnen bepalen en die vervolgens te kunnen koppelen aan de toeristische en recreatieve ambities van de regio, moet je eerst in gesprek gaan met de mensen die in de Westhoek werken en wonen. Boeken, blogs en beeldmateriaal is niet genoeg. Wij wilden horen wat de Westhoek betekent voor de mensen die sterk bij de regio betrokken zijn. Waar staat de Westhoek voor, nu en in de toekomst?

Er waren zeventig mensen aanwezig, die allemaal betrokken zijn bij toerisme en recreatie in de regio. Zo waren er medewerkers van streekmusea, gemeentes en provincie, maar ook uitbaters van bed & breakfasts, hotels en bierbrouwerijen. Een mooie, diverse groep, die graag willen bijdragen aan een nieuwe toeristische visie. In drie sessies hebben we gebrainstormd over de drijfveren van de Westhoek en mogelijke verhaallijnen besproken. Die drijfveren bepalen we aan de hand van de zogenaamde Brandheart-methode. Met deze methode stellen we de aantrekkingskracht van de Westhoek vast. De deelnemers gingen aan de slag met kaartjes waar de menselijke drijfveren op staan (denk aan nieuwsgierig, verbonden, sportief of schoonheid). Welke van deze drijfveren past het best bij het Westhoekgevoel? We kunnen alvast verklappen dat ‘verbonden en samen’ het meest gekozen kaartje was. De uitspraak “bij ons thuis”, kwam dan ook vaak voorbij.

Na elke sessie werd er nagepraat onder het genot van streekproducten. Het heerlijke blonde Hommeltje van Poperinge was onze favoriet.

Dank aan alle deelnemers, jullie hebben ons veel aanknopingspunten gegeven voor het vervolg van het project. To be continued dus…!

 

 

omgevingsagenda

TML praat mee over de Nationale Omgevingsagenda

The Missing Link is uitgenodigd om deel te nemen aan de Strategische Werkplaats Nationale Omgevingsagenda op 8 maart. Wij gaan dan in gesprek met overheden en maatschappelijke partners over de toekomst van de fysieke leefomgeving van Nederland. De belangrijkste omgevingsthema’s die in de Werkplaatsen aan de orde komen krijgen een plek in de agenda; een belangrijk instrument in de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Het opzetten van de agenda is een eerste stap in de richting van de Nationale Omgevingsvisie. Wij vinden het een hele eer om mee te denken over de trends en ontwikkelingen die in deze agenda zouden moeten staan. De verwachting is dat de Omgevingsagenda in de zomer van 2016 door Minister Schultz gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer.

De Strategische Werkplaats wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor meer informatie over de Werkplaatsen en de Nationale Omgevingsagenda, kijk dan hier.

 

Publicatie over congres maritieme archeologie

Het congres  ‘Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie’ was een succes. Adviseurs Joost de Jong en Niels van den Berg schreven een verslag over deze inspirerende dag in het nieuwe E-magazine van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De belangrijkste uitkomst van het congres was dat de verschillende spelers elkaar, elkaars rollen en taken in het maritieme AMZ-proces beter hebben leren kennen. Er zijn knelpunten gesignaleerd, maar er zijn ook dromen en wensbeelden geschetst voor 2030. Deze doelen en wensen werden live in een landkaart getekend. Kennisdeling en samenwerking stonden bovenaan het lijstje.

Wil je meer lezen over het Maritiem Programma? Kijk dan hier.

 

Kick-off project toerisme in de Westhoek

Donderdag 14 januari was het eindelijk zover; de aftrap van een nieuw project in de regio Westhoek in Vlaanderen. Wij gaan aan de slag met een nieuwe strategische visie voor toerisme in deze groene regio. Een kick-off meeting luidde de officiële start van het project in.

Tijdens de startbijenkomst in de ochtend is de basis gelegd voor een plezierige en constructieve samenwerking. Het tweede deel van de dag zijn we samen met een echte gebiedskenner op ‘roadtrip’ geweest om de Westhoek te verkennen. De Westhoek bestaat uit 17 gemeentes aan de westelijke zijde van de provincie West-Vlaanderen. De regio staat voornamelijk bekend om de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, maar er is nog zoveel meer! Tijdens de roadtrip hebben wij kennis gemaakt met het open polderlandschap, de koekjesfabriek van Jules Destroper, het oorlogsverleden, het Hopmuseum en hebben wij een bezoek gebracht aan een lokale bed & breakfast. Één ding is duidelijk, het gebied heeft veel verhalen te vertellen en staat garant voor unieke belevenissen.

Met de ondersteuning van The Missing Link wil Westtoer de identiteit van deze regio bovenhalen en deze als basis gebruiken voor de nieuwe strategische visie voor toerisme voor de periode 2018-2024. Deze periode is volgend op de herdenking van ‘Den Groote Oorlog’ 2014-2018 en dus een ideaal moment voor de ingang van een nieuw beleidsplan. Voor het bepalen van de strategie voor dit beleidsplan wil Westtoer samen met lokale stakeholders aan de slag. The Missing Link helpt Westtoer in dit proces.

Een mooie en uitdagende klus. Niet alleen voor ons; ook voor de betrokkenen die participeren.

gelukkig nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar!

The Missing Link wenst u een mooi en ondernemend 2016. Wij kijken uit naar de start van een aantal interessante nieuwe projecten, in binnen- en buitenland!