Berichten

Romeinse forten in Zuid-Holland

Romeinse forten in Zuid-Holland

Gids met prachtige reconstructies die je 2000 jaar terugvoert in de Romeinse tijd. Een initiatief van The Missing Link en In Boekvorm Uitgevers

Op 28 april 2018 verschijnt de gids Romeinse forten in Zuid-Holland. Met deze handzame gids reis je bijna 2000 jaar terug in de tijd naar de periode waarin de noordgrens van het Romeinse Rijk dwars door Nederland liep. Langs deze grens – de Limes – en aan de kust bouwden de Romeinen hun forten. Van deze imposante bouwwerken is niets meer te zien maar door archeologisch onderzoek, opgravingen en overleveringen weten we wel hoe deze forten eruit hebben gezien.

Waar stonden deze forten? Hoe zagen ze eruit? Hoe leefden de Romeinse soldaten? In deze gids zijn reconstructies te zien van de zeven forten die in Zuid-Holland aan de Limes en aan de kust stonden. Door middel van transparante layovers kunnen we de situatie van toen en nu vergelijken. En ben je onder de indruk van de kunsten van de Romeinse bouwmeesters? Bedenk dan eens hoe imposant het voor de lokale bevolking 2000 jaar terug moet zijn geweest!

De gids is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland (in het kader van het programma  Erfgoedlijn Limes) en de gemeenten Den Haag, Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast zijn de plaatselijke historische verenigingen en vele andere deskundigen bij het project betrokken.

De gids Romeinse forten in Zuid-Holland wordt bij de opening van de Romeinse Week in Zwammerdam, op 28 april 2018,  gepresenteerd door Olav Reijers van The Missing Link.

Romeinse forten in Zuid-Holland
Gids met reconstructies van de forten langs de Limes
ISBN 978-90-77989-93-7
In Boekvorm Uitgevers, Assen
Prijs € 12,50

Een uitgave van The Missing Link en In Boekvorm Uitgevers.

Het boek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den-Haag, Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.

Voor meer informatie over de gids of de samenstellers kunt u contact opnemen met In Boekvorm Uitgevers,
André Diepgrond: 0592-313976

oranjekanaal

Oranjekanaal een mooie mislukking

Het Oranjekanaal staat bekend als een mooie mislukking. Mooi omdat het een prachtig trace dwars door Drenthe volgt dat nauwelijks door moderne ingrepen is aangetast. Mislukking omdat het een particulier initiatief was waar de investeerders fors op hebben toegelegd.

Olav Reijers, erfgoedadviseur bij The Missing Link, heeft een gids geschreven over de ontstaansgeschiedenis van het Oranjekanaal. Van de aanleg in 1853 tot het huidig gebruik als onmisbare schakel in het waterbeheer van centraal Drenthe. De gids bevat vier fietsroutes en is het vijfde deel in de reeks Watererfgoedroutes Drenthe. Initiatiefnemer is de vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemij, met financiele ondersteuning van de waterschappen Vechtstromen en Reest & Wieden (vanaf 2016 Drents Overijsselse Delta). De gids is te bestellen via uitgever In Boekvorm of het Drentse Landschap.

Het Dagblad van het Noorden besteedde vandaag een artikel aan het Oranjekanaal en de gids van Olav. Lees hier het artikel.

Ook RTV Drenthe maakte een tv-item, bekijk hem hier.

gids

Gids in de pers

Verschillende media hebben onlangs geschreven over de gids ‘Langs de Bataafse rivier’, waarin Olav Reijers fietsroutes langs cultuurhistorische plekken in Boxmeer en Cuijk heeft beschreven.

Begin december heeft De Gelderlander een artikel geplaatst en eind december heeft De Telegraaf een rondje gefietst met een lokale gids en het boekje ‘Langs de Bataafse rivier’ in de hand. De Gelderlander stelt dat vergeten plekken door de gids ‘opnieuw tot leven komen’!