Berichten

Live archeologie: open dag in RijswijkBuiten

Woensdag 9 mei werd het archeologisch opgravingsterrein in de wijk RijswijkBuiten opengesteld voor publiek. In de afgelopen maanden zijn daar de resten van verschillende grote gebouwen opgegraven. Eén daarvan is klooster Sion, een belangrijk religieus centrum in de regio uit de 15e en 16e eeuw. Archeologen legden daar de funderingen, enkele graven, en beer- en waterputten van bloot. Nadat het klooster gesloopt is, werd het terrein gekocht door de familie van Hogendorp, die er een buitenplaats met prachtige tuinen liet aanleggen. Vanaf de 19e eeuw is het gebied vervolgens gebruikt voor de tuinbouw, waar ook nog enkele resten van te vinden zijn.

The Missing Link organiseerde samen met ADC Archeoprojecten en de gemeente Rijswijk rondleidingen over het terrein. Die begonnen met een hapje en een drankje voor de bezoekers, gevolgd door een inleiding in de geschiedenis van het klooster en de buitenplaats door gemeente-archeoloog Hans Koot. Bij de wandeling over het terrein werden vervolgens beerputten, een vijver en een oud tuinhuis aangedaan. Ook waren er nog twee grote vlakken waar onverwacht stenen funderingen en houten beschoeiingen gevonden werden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waar die voor hebben gediend.

Archeologen waren ondertussen zelfs nog bezig met opgraven. Bezoekers konden daarom rechtstreeks getuige zijn van de blootlegging van een afvoerput uit de vijver, en even verderop van de opgraving van een klein haventje of kade. Ook konden de kinderen zelf een dagje archeoloog zijn. In de speciaal voor hen aangelegde zandbak waren vondsten verstopt die zij konden opgraven en zelfs mee naar huis nemen. Het enthousiasme van de archeologen, het ondersteunend personeel en de omvangrijke groep bezoekers hebben deze open dag een groot succes gemaakt.

bekijk hier beelden van de open dag: https://www.ad.nl/video/production/opgraving-middeleeuws-klooster-in-rijswijk~vp36773 

 

 

Leerzame open dag in Reuver

Afgelopen zaterdag was de open dag van de opgraving op het Oppe Brik terrein in Reuver. The Missing Link heeft samen met Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, ADC ArcheoProjecten en de gemeente Beesel de open dag georganiseerd om zo inwoners te informeren over de opgravingen die op het terrein plaatsvonden.

Luc Drost opende namens de gemeente Beesel de open dag. Daarna gaf Frans Tegels van de gemeente geïnteresseerde bewoners informatie over het plan Oppe Brik. De bezoekers kregen vervolgens achtergrondinformatie over de Late Steentijd en de eerste resultaten van de opgraving te horen van Leo Verhart van de heemkundekring. In het veld gaf Biancia Weekers van ADC ArcheoProjecten nog een toelichting hoe de archeologische opgraving in zijn werk is gegaan. Tot slot konden de archeologische vondsten worden bekeken in de oude greswarenfabriek.

Archeologen zijn de afgelopen weken bezig geweest met het het opgraven van resten van de prehistorische Steingroep. Deze groep mensen leefden in de Late Steentijd zo rond het jaar 3000 v. Chr. De archeologen zijn nu klaar met graven. Onder de gevonden voorwerpen zaten pijlpunten, maalstenen en andere vuurstenen werktuigen. Het vermoeden is dat het hier om een nederzetting gaat en geen jagerskamp. Daarnaast zijn er scherven gevonden met versieringen die gemaakt zijn door middel van een touw dat in de nog natte klei werd gedrukt. ask anything Deze scherven lijken een relatie te hebben met 4 (in grafheuvels) gevonden bekers uit swalmen. Het is goed mogelijk dat de mensen die in Reuver woonden hun doden daar hebben begraven.

Graag bedanken wij Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, ADC ArcheoProjecten, Gemeente Beesel en café Karré voor deze geslaagde dag!

Lees hieronder het krantenartikel uit De Limburger over de open dag in Reuver.

krantenartikel De Limburger

Krantenartikel De Limburger

 

Al meer dan 400 vondsten in Reuver!

Vorige week maandag is er in Reuver gestart met de archeologische opgravingen op het terrein van de nieuwe woonwijk Oppe Brik. Archeologen zijn bezig met het opgraven van resten van de prehistorische Steingroep. Deze groep mensen leefden in de Late Steentijd zo rond het jaar 3000 v. Chr. The Missing Link verzorgt in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving. Verder zorgen wij samen met o.a. Gemeente Beesel, Heemkundekring Maas- en Swalmdal en Aviso voor een open dag, een lespakket en bezoek aan de opgraving voor basisscholen en het Broekhin college.

Op de website van de nieuwe woonwijk Oppe Brik houden archeologen een blog bij over de werkzaamheden en belangrijke vondsten. Tot nu toe zijn er in totaal al meer dan 400 vondsten uitgekomen! Bij deze vondsten zitten onder andere een aantal scherven met een versiering die gemaakt is door middel van een touw dat in de nog natte klei werd gedrukt. Daarnaast zijn een bladspits, een bodemfragment, een pot spitskling (te vergelijken met een speerpunt) en de bekende spits in de vorm van een dennenboom (een pijlpunt) gevonden.

Tussen de opgravingen door zijn een aantal schoolklassen op bezoek geweest. Op deze manier kunnen de scholieren zien wat archeologie nu eigenlijk inhoudt en hoe een opgraving in zijn werk gaat. Tijdens het bezoek van de laatste klas was ook een filmploeg aanwezig. Zij hebben opnames gemaakt van de rondleiding voor de schoolklas en hebben naast een interview ook een aantal shots gemaakt van de opgraving.

Voor diegene die de voortgang van de opgraving  willen volgen is er een live webcam op de website van Oppe Brik. Daarnaast kunnen geïnteresseerden op 10 oktober een kijkje komen nemen bij de archeologische opgraving op het terrein van Oppe Brik. Gedurende de open dag vindt er twee keer een rondleiding plaats. De eerste ronde start om 13.30 uur en om 15.00 uur gaat ronde 2 van start.

Meer informatie : www.oppebrik.nl 

Dalfsen loopt uit voor open dag

De open dag was een groot succes! In de middag zijn de basisschoolkinderen uit Dalfsen een kijkje komen nemen bij de opgraving in Oosterdalfsen en vanaf 4 uur waren de topvondsten voor alle bewoners te bezichtigen.

De kinderen uit Dalfsen waren archeoloog voor een dag en kregen met verschillende educatieve spelletjes informatie over de opgraving. Ook mochten zij zelf de archeologen helpen scherven zoeken in de stort. Later op de middag kwamen veel mensen uit de omgeving langs om de bijzondere geschiedenis van Dalfsen zelf te ervaren. De tent waarin de vondsten stonden opgesteld, was dan ook binnen een mum van tijd vol. Iedereen was onder de indruk van de 5000 jaar oude stenen bijlen, vuurstenen, pijlpunten, messen en kettingen. Bezoekers kregen uitleg over wat de vondsten vertellen over de periode van de hunebedbouwers en konden rondlopen in het veld. Archeologen van ADC ArcheoProjecten, Saxion Hogeschool en The Missing Link waren aanwezig in het veld om de belangstellende bijzondere verhalen bij de vondsten te vertellen.

Met de TimeTravel Dalfsen app konden de bewoners terplekke beelden van het veldonderzoek, reconstructies van het grafveld en de plannen van de nieuwe wijk zien en bewonderen. Het was een zeer geslaagde middag en wij willen dan ook iedereen bedanken voor hun interesse en bezoek aan de opgraving.

Wil je terugkijken hoe het er bij de open dag aan toe ging? Nieuwsuur was gisteren in Dalfsen en sprak er met bewoners, de gemeente en met de archeologische onderzoekers. Kijk de uitzending terug op de website van Nieuwsuur.

Oosterdalfsen

Open dag topvondsten Oosterdalfsen

Kom naar de open dag van de archeologische topvondsten in Oosterdalfsen!

Wilt u de geschiedenis van Dalfsen zelf ervaren ? Kom op donderdag 28 mei naar de open dag van de opgraving in Dalfsen. Iedereen kan een kijkje nemen in het veld en verschillende van de topvondsten bekijken, zoals trechterbekers, kettingen en bijlen. Ook zijn er archeologen aanwezig die de bijzondere verhalen bij de vondsten kunnen vertellen. Met behulp van de TimeTravel app kan u op de locatie zelf kijken hoe Oosterdalfsen er in de steentijd uitzag en hoe het er in de toekomst zal uitzien.

De open dag vindt plaats in het veld, op donderdag 28 mei tussen16.00 en 19.00 komt u alles te weten over de archeologische vondsten. U bent van harte welkom aan de Kampmansweg nummer 65 in Dalfsen.

open dag

Drukke open dag in Dalfsen

Vorige week was het druk op de open dag bij de opgraving in Oosterdalfsen. Het was mooi weer en een groot aantal bezoekers kwam het veld in. Archeologen verzorgden rondleidingen en voor de kinderen was er een stortsafari.

Oosterdalfsen wordt een nieuwe wijk in Dalfsen. In het gebied liggen vindplaatsen van duizenden jaren terug. Voordat de bouw begint is er tijd voor archeologisch onderzoek. The Missing Link is de directievoerder namens de gemeente en we verzorgen samen met anderen dat het verhaal ook bekend wordt.

Tijdens de open dag konden bezoekers tussen de sporen uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen lopen. Midden in het gebied loopt ook nog een historische weg met karrensporen. Kinderen konden hun schep meenemen en naar hartenlust schatgraven in de stortsafari. Met hun mooiste vondsten konden de kinderen op de foto en de winnaar is bekend gemaakt in de blog van de projectleider van de opgraving op de website van de gemeente. De stortsafari was zo’n succes dat veel ouders ’s middags nog een keer terug moest komen. Het was een zeer geslaagde middag en wij willen dan ook iedereen bedanken voor hun interesse en bezoek aan de opgraving.