Berichten

Feestelijke opening ArcheoRoute in Reuver

Afgelopen zaterdag opende gedeputeerde Hans Teunissen in Reuver de Limburgse ArcheoRoute. De ArcheoRoute maakt de verhalen van archeologische vindplaatsen met behulp van moderne technieken zichtbaar en beleefbaar. Boudewijn Goudswaard was bij de feestelijke ceremonie aanwezig om te vertellen over de bijzondere opgraving die op deze plek is gedaan.

 

In 2016 heeft The Missing Link in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving in Reuver verzorgd. Aanleiding was de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Oppe Brik op de plek van een voormalige steenfabriek. Hier bleek een zeldzame vindplaats uit de steentijd te liggen. Samen met stakeholders hebben we hier een community archeologieproject opgezet, waarbij zowel bewoners als lokale (amateur)archeologen participeerden bij de opgravingen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de manieren waarop het aanwezige erfgoed kan worden ingezet voor recreatieve doeleinden. Het is dan ook mooi om te zien dat dit door gemeente en provincie is opgepakt, met de ArcheoRoute als resultaat.

 

In de gemeenten Beesel, Weert en Venray zijn nu de eerste locaties geopend en verhalen bekend gemaakt. Daarna volgen Nederweert, Roerdalen, Roermond en in 2019 de rest van de provincie. Met als eindresultaat een parelketting van beleefbare archeologische vindplaatsen door heel Limburg.

Leerzame open dag in Reuver

Afgelopen zaterdag was de open dag van de opgraving op het Oppe Brik terrein in Reuver. The Missing Link heeft samen met Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, ADC ArcheoProjecten en de gemeente Beesel de open dag georganiseerd om zo inwoners te informeren over de opgravingen die op het terrein plaatsvonden.

Luc Drost opende namens de gemeente Beesel de open dag. Daarna gaf Frans Tegels van de gemeente geïnteresseerde bewoners informatie over het plan Oppe Brik. De bezoekers kregen vervolgens achtergrondinformatie over de Late Steentijd en de eerste resultaten van de opgraving te horen van Leo Verhart van de heemkundekring. In het veld gaf Biancia Weekers van ADC ArcheoProjecten nog een toelichting hoe de archeologische opgraving in zijn werk is gegaan. Tot slot konden de archeologische vondsten worden bekeken in de oude greswarenfabriek.

Archeologen zijn de afgelopen weken bezig geweest met het het opgraven van resten van de prehistorische Steingroep. Deze groep mensen leefden in de Late Steentijd zo rond het jaar 3000 v. Chr. De archeologen zijn nu klaar met graven. Onder de gevonden voorwerpen zaten pijlpunten, maalstenen en andere vuurstenen werktuigen. Het vermoeden is dat het hier om een nederzetting gaat en geen jagerskamp. Daarnaast zijn er scherven gevonden met versieringen die gemaakt zijn door middel van een touw dat in de nog natte klei werd gedrukt. ask anything Deze scherven lijken een relatie te hebben met 4 (in grafheuvels) gevonden bekers uit swalmen. Het is goed mogelijk dat de mensen die in Reuver woonden hun doden daar hebben begraven.

Graag bedanken wij Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, ADC ArcheoProjecten, Gemeente Beesel en café Karré voor deze geslaagde dag!

Lees hieronder het krantenartikel uit De Limburger over de open dag in Reuver.

krantenartikel De Limburger

Krantenartikel De Limburger

 

Al meer dan 400 vondsten in Reuver!

Vorige week maandag is er in Reuver gestart met de archeologische opgravingen op het terrein van de nieuwe woonwijk Oppe Brik. Archeologen zijn bezig met het opgraven van resten van de prehistorische Steingroep. Deze groep mensen leefden in de Late Steentijd zo rond het jaar 3000 v. Chr. The Missing Link verzorgt in opdracht van de gemeente Beesel het management van de opgraving. Verder zorgen wij samen met o.a. Gemeente Beesel, Heemkundekring Maas- en Swalmdal en Aviso voor een open dag, een lespakket en bezoek aan de opgraving voor basisscholen en het Broekhin college.

Op de website van de nieuwe woonwijk Oppe Brik houden archeologen een blog bij over de werkzaamheden en belangrijke vondsten. Tot nu toe zijn er in totaal al meer dan 400 vondsten uitgekomen! Bij deze vondsten zitten onder andere een aantal scherven met een versiering die gemaakt is door middel van een touw dat in de nog natte klei werd gedrukt. Daarnaast zijn een bladspits, een bodemfragment, een pot spitskling (te vergelijken met een speerpunt) en de bekende spits in de vorm van een dennenboom (een pijlpunt) gevonden.

Tussen de opgravingen door zijn een aantal schoolklassen op bezoek geweest. Op deze manier kunnen de scholieren zien wat archeologie nu eigenlijk inhoudt en hoe een opgraving in zijn werk gaat. Tijdens het bezoek van de laatste klas was ook een filmploeg aanwezig. Zij hebben opnames gemaakt van de rondleiding voor de schoolklas en hebben naast een interview ook een aantal shots gemaakt van de opgraving.

Voor diegene die de voortgang van de opgraving  willen volgen is er een live webcam op de website van Oppe Brik. Daarnaast kunnen geïnteresseerden op 10 oktober een kijkje komen nemen bij de archeologische opgraving op het terrein van Oppe Brik. Gedurende de open dag vindt er twee keer een rondleiding plaats. De eerste ronde start om 13.30 uur en om 15.00 uur gaat ronde 2 van start.

Meer informatie : www.oppebrik.nl