Berichten

Wilgenrijk

Succesvol managen archeologie Wilgenrijk

Vorige week donderdag stond Neelson Witte, adviseur van The Missing Link, voor een groot publiek in Theater Koningshof te Maassluis. De avond stond in het teken van de geschiedenis van de gemeente. TML is sinds 2011 betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wilgenrijk te Maassluis. Samen met Wilgenrijk hebben wij een masterplan archeologie gemaakt voor het 100 ha grote plangebied. Uitgangspunten van het plan zijn:

  • een sober en doelmatig archeologisch proces
  • archeologie integraal in plaats sectoraal afwegen bij de planontwikkeling
  • Het erfgoed inbedden in het historisch verhaal van de locatie

Door deze aanpak zijn de kosten voor archeologie beperkt gebleven en wordt nu volop gebouwd aan een prachtige nieuwe wijk met een eigen filosofie: de Maassluise School. Groen, ruim en geïnspireerd op het verleden. En de archeologie? Neelson hield een spannend verhaal over de zoektocht naar Romeinen langs de Maas; not in my backyard! of toch?

projectmanagement

Management in provinciale projecten

Voor projectleiders van de provincie Zuid-Holland hebben wij een cursus projectmanagement van archeologie en erfgoed verzorgd. Op verzoek van de Stichting Postacademisch Onderwijs Delft heeft Boudewijn Goudswaard een cursus gegeven aan ambtenaren van de directie ruimte en mobiliteit die in hun ruimtelijke en infra-projecten te maken hebben met archeologie en erfgoed.

Doelstelling van de cursus was om de projectmanagers en -leiders concrete instrumenten te geven om op een effectieve en efficiënte wijze om te kunnen gaan met archeologie en erfgoed als ruimtelijke conditie in hun project.

In de cursus is aandacht gegeven aan:

  • de wet- en regelgeving en de beschikbare beleidsruimte om het gewenste eindresultaat (scope) te bepalen
  • een handige fasering van het werk en de inpassing in de andere werkzaamheden
  • de beheersing van de aspecten tijd, geld, organisatie, kwaliteit en informatie
  • authentieke gebiedsidentiteit op basis van erfgoed voor een succesvolle ontwikkeling

De cursusdagen bestonden uit een interactief college, gelardeerd met praktijkvoorbeelden en een werkopdracht op basis van een eigen projectvoorbeeld. De cursisten hebben de cursus beoordeeld met een gemiddelde van een 8,5.