Berichten

projectmanagement

Management in provinciale projecten

Voor projectleiders van de provincie Zuid-Holland hebben wij een cursus projectmanagement van archeologie en erfgoed verzorgd. Op verzoek van de Stichting Postacademisch Onderwijs Delft heeft Boudewijn Goudswaard een cursus gegeven aan ambtenaren van de directie ruimte en mobiliteit die in hun ruimtelijke en infra-projecten te maken hebben met archeologie en erfgoed.

Doelstelling van de cursus was om de projectmanagers en -leiders concrete instrumenten te geven om op een effectieve en efficiënte wijze om te kunnen gaan met archeologie en erfgoed als ruimtelijke conditie in hun project.

In de cursus is aandacht gegeven aan:

  • de wet- en regelgeving en de beschikbare beleidsruimte om het gewenste eindresultaat (scope) te bepalen
  • een handige fasering van het werk en de inpassing in de andere werkzaamheden
  • de beheersing van de aspecten tijd, geld, organisatie, kwaliteit en informatie
  • authentieke gebiedsidentiteit op basis van erfgoed voor een succesvolle ontwikkeling

De cursusdagen bestonden uit een interactief college, gelardeerd met praktijkvoorbeelden en een werkopdracht op basis van een eigen projectvoorbeeld. De cursisten hebben de cursus beoordeeld met een gemiddelde van een 8,5.

Joost Gieling

Stage bij The Missing Link

Van half april tot en met eind augustus heeft Joost Gieling stage gelopen bij The Missing Link. Hij deed dit in het kader van zijn studie Leisure, Tourism & Environment aan Wageningen University.

Tijdens deze en in zijn vorige studie Geschiedenis is Joost veel bezig geweest met vraagstukken op het raakvlak van erfgoed, identiteit en ruimtelijke ontwikkeling. Zo heeft hij voor zijn scriptie onderzoek gedaan naar de relatie tussen erfgoed en identiteit. Nu heeft hij ervaring opgedaan met advieswerk en een vertaalslag gemaakt van academisch werk naar werken in een commercieel bureau. Voor het nieuwe onderdeel Time Travel Europe is hij direct aan de slag gegaan. Als belangrijkste opdracht heeft hij een methodologie geschreven voor het maken van historische 3D-omgevingen. Ook op het gebied van acquisitie en het schrijven van teksten voor 3D-panorama’s van de Dam en Romeins Cuijk heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd. Daarnaast heeft hij voor de projecten in Boxmeer, Bulskampveld en Castricum veel (historisch) onderzoek verricht. De resultaten hiervan zullen in een later stadium in onze projecten gepresenteerd worden. Wij wensen hem veel succes met zijn verdere carriëre, allereerst met zijn PhD in Groningen!

Rotte plezierrivier tot leven

Samen met de stichting Struinen en Vorsen mochten wij een inhoudelijke invulling geven aan de inspiratiebijeenkomst ‘Samen werken aan het Verhaal van de Rotte’ van Plezierrivier de Rotte.

De stichting Plezierrivier zet zich in voor de ontwikkeling van het gebied rond de Rotte. Daarbij kan een verhaal de plek positioneren, het spreekt tot de verbeelding, nodigt uit om aan te vullen, maakt nieuwsgierig en kan losse delen verbinden, aldus de stichting. Boudewijn heeft hierom een nieuwe aanpak gepresenteerd op basis van de methode van Original Footprint. Met behulp van verhaallijnen wordt het verleden gebruikt voor de ontwikkeling van de Rotte. Het verhaal van de plek wordt verbonden met de agenda van de plek. Het verhaal moet ook zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt voor verschillende gebruikers. Want wie dat doet, investeert in de identiteit, de uitstraling en de kwaliteit van dat gebied.

Voor de Plezierrivier zijn verschillende verhaallijnen besproken, zoals ‘Werkbare Oever’ en ‘In de Luwte’. Deze verhaallijnen moeten nog uitgewerkt, of ‘geladen’, worden om vervolgens een doorwerking te krijgen in alle plannen op zowel ruimtelijk, economisch als sociaal cultureel gebied. Het Recreatieschap Rottemeren heeft hiervoor een eerste stap gezet door de stichting Plezierrivier uit te nodigen voor een gesprek en samen actie te nemen.

Het was een enerverende dag! Er is al zoveel bekend over de Rotte, maar het is een beetje vergeten in al het geweld van de steden en infrastructuur er omheen. Een mooie kans!

Identiteit stimuleert gebiedsontwikkeling

“Identiteit stimuleert gebiedsontwikkeling; er is geen ruimte zonder erfgoed”, zo schrijft Elke Ennen in het lectorenboek ‘Wijde Blik’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In de publicatie van de RCE geven verschillende lectoren hun kijk op de rol van erfgoed in de ruimtelijke ordening.

Elke betoogt in haar essay dat gebiedsontwikkeling op een scharnier-moment staat: “De rol van de ontwikkelaar en de inhoud van ruimtelijke plannen zijn toe aan een nieuw impuls. Door in te zetten op meerwaarde van erfgoed kan de gebiedsontwikkeling aansluiting vinden bij de hedendaagse maatschappij, waarin de ruimte wordt aangeduid als sociaal product en er evenzoveel verhalen als gebruikers zijn.” En “Gebiedsidentiteit heeft het vermogen verschillende mensen aan te spreken en te verbinden. Wanneer een gebied een duidelijke identiteit heeft, dan treedt via de identificatie “binding” op tussen mensen. Het stelt mensen in staat letterlijk en figuurlijk een ruimte met elkaar te delen.”

Nieuwsgierig geworden? Lees het artikel van Elke! Of ga naar de website van de RCE voor de gehele publicatie.