Berichten

TimeTravel Ockenburgh

Romeins fort Ockenburgh weer zichtbaar!

TimeTravel Ockenburgh

 

In de 2e eeuw na Chr. lag in de duinen van Ockenburgh een Romeins ruiterfort.
Dit fort moest de kust verdedigen tegen vijanden die ongezien vanaf de Noordzee
Romeins gebied binnen wilden trekken.

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark toont u voor het eerst in bijna tweeduizend
jaar hoe het eruit gezien kan hebben. Zo sta je midden in de barakken waar de
Romeinse soldaten sliepen, krijg je een indruk van het kampdorp en kom je meer
te weten over de ruitereenheid die hier verbleef.

 

 

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark

Lancering TimeTravel Ockenburgh – Kijkduinpark

Komende vrijdag 9 juni is de lancering van de TimeTravel-app Ockenburgh Kijkduinpark  op het vakantiepark Kijkduin.

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark laat een digitale reconstructie zien van het Romeinse fort Ockenburgh uit de 2e eeuw. Met een tablet of smartphone kan een bezoeker rondkijken in de Romeinse tijd via vier 360° panorama’s. Door klikpunten krijgt de gebruiker meer informatie over het fort, zijn bewoners en de omgeving. De app is ook met een VR-bril te bekijken.

TimeTravel Ockenburgh Kijkduinpark is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag.

Onzichtbaar Nederland

TML in VPRO-programma Onzichtbaar Nederland

The Missing Link heeft geholpen met het maken van 3D-reconstructies van verschillende historische locaties voor het VPRO-programma Onzichtbaar Nederland. Het betreft het Pesthuis te Amsterdam, de Boterwaag in Oss en het Zaanse landschap rond 1730.

In het programma Onzichtbaar Nederland wordt aan de hand van acht thema’s een visuele reis door de tijd gemaakt. Met historische animaties en bijzondere visualisatietechnieken wordt niet alleen het veranderende landschap in kaart gebracht, maar ook de veranderende blik op hoe wij naar de inrichting van ons land kijken. Het uitgangspunt van elke aflevering vormt een gebeurtenis uit het verleden die grote invloed had op de verandering van ons landschap. Door beelden van toen en nu met elkaar te combineren, worden deze veranderingen zichtbaar.

Om een zo getrouw mogelijke weergave van deze historische plekken te kunnen geven heeft Xinas BV aan The Missing Link gevraagd het historisch onderzoek te doen voor het maken van de reconstructies.

Pesthuis Amsterdam

Pesthuis Amsterdam

Zaanstreek

De Zaanstreek omstreeks 1730

Boterwaag

Boterwaag, Oss

 

Onzichtbaar Nederland is vanaf 17 november elke donderdag om 21.25 uur te zien op NPO 1.

TML op congres in China

In de hoofdstad van China, Beijing, kon Boudewijn Goudswaard van The Missing Link onze boodschap over een gewortelde gebiedsidentiteit vertellen voor een publiek van meer dan 300 mensen op de Tsingua Universiteit. Op verzoek van Unesco en ondersteund door de Nederlandse ambassade mochten wij invliegen om te vertellen over het gebruik van erfgoed in gebiedsontwikkeling op het symposium Revive ‘Heritage coming back to life’.  Dit is het vierde internationale symposium in een reeks over cultureel erfgoed en digitalisering. Voor zover we konden beoordelen is de presentatie goed ontvangen door de Chinezen, want er kwamen veel vragen en verzoeken. China zit immers midden in de race van de ruimtelijke ontwikkeling en erfgoed kan daarin een belangrijke kwaliteitsimpuls geven.
Naast het geven van een presentatie is er ook de tijd genomen om een beginnend netwerk op te bouwen in China. Er zijn onder andere gesprekken geweest met de  Chinese Academy of Urban Development and Design en de digitaal erfgoed bedrijven Mouijti en Tsingua Heritage Institute for Digitization. Dit zijn samenwerkingspartners voor ons TimeTravel product. Een eerste voorzichtige stap naar de Chinese markt is gezet! We nemen de tijd om eerst een goede relatie op te bouwen.

Boxmeer

Raad en B&W Boxmeer ontvangen erfgoed positief

Op de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Boxmeer werd positief gereageerd op de presentaties over erfgoed. Zowel een flink aantal raadsleden als het voltallige college van B&W en andere geïnteresseerden luisterden aandachtig naar de presentaties van Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten over de opgraving in Sterckwijck, Erik van den Dungen over de uitbreidingen van het Oorlogsmuseum Overloon en Joost de Jong over het beleefbaar maken van erfgoed. Joost heeft het publiek de HistoryBox Boxmeer laten zien, de animatie van Vierlingsbeek Vrijthof, de twee TimeTravel apps die we hebben gemaakt voor de Steenstraat en Sterckwijck en de verschillende informatieborden, minivitrines etc die we samen met anderen verspreid door de gemeente hebben geplaatst. Het idee dat erfgoed zorgt voor een duidelijke identiteit van een plaats en de hele gemeente werd positief ontvangen. Vanuit de raad werd nog de suggestie gedaan om ook een educatief programma op te stellen met behulp van de HistoryBox. Een goed idee! Hopelijk leidt deze avond tot meer bekendheid en draagvlak voor de omgang met het erfgoed en uiteindelijk tot een betere profilering van Boxmeer voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Lezing Boudewijn Goudswaard over Romeinse brug Cuijk

Op 9 februari 2016 geeft Boudewijn Goudswaard een lezing in het Rijksmuseum van Oudheden over de Romeinse brug bij Cuijk (Noord-Brabant). The Missing Link maakte vorig jaar een TimeTravel-app van Cuijk, waarmee je deze Romeinse brug in 3D kunt ontdekken. De 450-meter lange brug over de Maas is al eeuwen verdwenen, maar met de app kun je terugreizen naar de tijd dat de brug er nog wel stond (4e-5e eeuw na Christus). Download de app in de Apple Playstore via deze link.

Al in de 18e eeuw gaan er geruchten over het vroegere bestaan van een brug, maar pas in 1992 worden er voor het eerst echte archeologische opgravingen gedaan om dit Romeinse mysterie te ontrafelen. Dan vinden archeologen bewijs dat de brug daadwerkelijk heeft bestaan. Romeinse soldaten waren gelegerd in castellum Ceuclum (het huidige Cuijk) en gebruikten de brug om troepen en materieel snel te kunnen verplaatsen.

De lezing vindt plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, in het kader van de tentoonstelling Maas & Mens over de archeologie van de Maas. Wil je erbij zijn? Dat kan! Kaarten zijn op de avond zelf te bestellen bij de kassa van het museum. Een toegangskaart is gratis voor RoMeO-leden (de vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden) en is €5,-  voor niet-leden.  Start van de lezing: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Kun je niet bij de lezing zijn en wil je meer weten over Cuijk in de Romeinse Tijd? Kijk dan op de website van Buitenmuseum Cuijk.

 

Boeiend archeologiecongres achter de rug!

Op 26 en 27 november 2015 stonden we op de Reuvensdagen in Zwolle. Op dit nationale archeologiecongres waren lezingen, allerlei informatiestands en posterpresentaties. Ook The Missing Link had een kraampje om ons bedrijf te presenteren. Bezoekers konden er onder andere de TimeTravel app van Dalfsen uitproberen. Met een 360-graden visualisatie kun je hiermee rondkijken in een prehistorisch grafveld!

Ook in de lezingen was The Missing Link goed vertegenwoordigd. Zo hield Saskia Hornikx op donderdag een presentatie over de identiteit en verhalen van een plek. Ze illustreerde in deze lezing hoe verhalen over het verleden kunnen worden ingezet voor maatschappelijke opgaven. Archeologie wordt namelijk nog te veel bedreven in een wetenschappelijk isolement. Het moet echter beter geïntegreerd worden in het geheel van erfgoed, waartoe ook gebouwen, mythen en tradities behoren. Vervolgens kan dit erfgoed worden ingezet voor ruimtelijke-, maatschappelijke- en marketingdoeleinden. Erfgoed is namelijk een inspiratie voor het imago van een gebied. Door het vertellen van verhalen kan een ‘authentieke’ gebiedsidentiteit gecreëerd worden.
De tweede dag begon met een plenair deel over archeologie van nationaal belang, waarin de casus Dalfsen centraal stond. Boudewijn Goudswaard hield een lezing over de frictie tussen de wetenschappelijke en maatschappelijke uitwerking in het project Oosterdalfsen. Hij benadrukte dat het ‘probleem’ van de trechterbekervondst juist omgezet kan worden in een mooie kans op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit belangrijke archeologische erfgoed kan immers ingezet worden om het imago van een plek te versterken.
De plenaire sessie werd afgesloten met een discussie over het belang van nationale archeologie. Moet het huidige archeologische bestel worden uitgebreid met een platform voor belangrijke vondsten? Deze discussie werd voortgezet in een sessie van Archeologie 3.0. In beide discussie is gebleken dat er een groot draagvlak bestaat voor een Nationaal Noodfonds. Er moet een platform komen dat de (financiële) zorg draagt voor belangrijke archeologische vondsten zoals die in Dalfsen.

Er hing een goede sfeer en er waren boeiende discussies. Ook hebben we ons bedrijf op de informatiemarkt goed kunnen presenteren. Kortom, de Reuvensdagen waren een groot succes!

Oosterdalfsen

Weer aandacht voor vondsten in Dalfsen

In het tijdschrift Monumenten staat deze uitgave een artikel over de bijzondere archeologische vondsten, de TimeTravel app en TimeLink website van Oosterdalfsen. Saskia Hornikx en Boudewijn Goudswaard hebben het artikel samen met Niels Bouma en Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten geschreven.

Castellum Bodegraven weer zichtbaar

Ooit lag een Romeins fort in wat nu het centrum van Bodegraven is. De Rijn vormde de noordelijke grens van het Romeinse rijk  (Limes) en werd bewaakt door een reeks van forten en wachttorens. Het castellum werd waarschijnlijk in de jaren 40 na Chr. gebouwd en tijdens de Bataafse Opstand (69-70 na Chr.) verwoest. Daarna lijkt het nooit meer herbouwd te zijn geweest. De app TimeTravel brengt het fort weer tot leven zodat iedereen kan rondlopen in het Bodegraven van 58 na Chr.

The Missing Link heeft een digitale reconstructie gemaakt van het castellum Bodegraven. Het laat zien hoe de Romeinen een houten fort hebben gebouwd aan de oever van de Rijn. Soldaten bewaken vanaf de houten torens de omgeving. Aan de aanlegsteiger liggen boten en reizigers bewegen zich voort over het water en over de weg langs de rivier. Op drie plekken zijn zogenaamde viewpoints ingericht waar een 360° panorama wordt gegeven. Met een tablet of smartphone kan een bezoeker rondkijken in de Romeinse tijd.Van dezelfde locatie is ook een recent panorama gemaakt zodat een bezoeker kan schakelen tussen heden en verleden.

TimeTravel Bodegraven is op 22 augustus gepresenteerd bij de opening van de tentoonstelling ‘Romeinen boven water’ in het streekmuseum Reeuwijk. Het is als app te downloaden (iOs en Android). Soortgelijke apps verschijnen nog dit jaar over de Romeinse castella van Zwammerdam en Katwijk – Brittenburg zodat een belangrijk deel van de Romeinse Limes in Zuid-Holland zichtbaar wordt gemaakt.

TimeTravel Bodegraven is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland, in het kader van het provinciaal programma Erfgoedlijnen Limes. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de Vereniging Vrijwilligers in de Archeologie en de gemeente Bodegraven heeft inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd.

Zie hier het artikel in het AD over TimeTravel Bodegraven!

Amsterdam

Reis door het verleden van Amsterdam tijdens Sail

De afgelopen editie van Sail Amsterdam was voor AT5 een goede reden om een nieuwsitem te maken over de oude haven. Dankzij een TimeTravel app kan je je goed voorstellen hoe die haven er in de Gouden Eeuw uitzag.

Naar aanleiding van Sail Amsterdam, dat van 19 tot 23 augustus plaatsvond, heeft AT5 een item gemaakt over de sporen van de oude haven. Waar tegenwoordig de haven gevestigd is in West-Amsterdam en miljoenen tonnen aan goederen worden verwerkt, ligt het prille begin van de haven midden in het centrum van de stad. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar de Dam was in de Gouden Eeuw het centrale punt van de haven. Wat is er nog over van de oude haven, die ontstaan is in de dertiende eeuw? Boudewijn Goudswaard leidt ons in de video rond door het centrum, langs verschillende plekken die sporen laten zien van de oude haven. Naast de Dam zijn andere overblijfselen bijvoorbeeld het accijnshuis “De Heffer”, trappetjes naar het water en verscheidene pakhuizen.

Hoe de haven er in die tijd uitzag, kun je in de TimeTravel Amsterdam app zien. Hiermee kan je als het ware terugreizen naar het verleden en je midden in het Amsterdam van de zeventiende eeuw wanen.

Bekijk hier de beelden op de site van AT5.