Verhaal van de plek – Eemskanaalzone Groningen

Verhaal van de plek Eemskanaalzone Groningen

VanWonen Vastgoedontwikkeling en VolkerWessels Vastgoed ontwikkelen de komende jaren een nieuwe stadswijk in de Eemskanaalzone in Groningen. Bij de ontwikkeling willen de partijen aansluiten op de kwaliteit van het gebied en voortbouwen op de unieke identiteit en rijke historie van de Eemskanaalzone.

Als aanvulling op het door de partijen opgestelde voorlopige gebiedsconcept heeft The Missing Link onderzoek gedaan naar het verhaal van de plek. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht besteed aan het laden van de al opgestelde kernwaarden ‘energiek’, verbindend’ en ‘duurzaam’ en deze meer locatiespecifiek en ‘geworteld’ gemaakt. Naast het verhaal van de plek heeft The Missing Link, op basis van de kernwaarden, drie interviews afgenomen met personen die een visie hebben op de toekomst van Groningen en de Eemskanaalzone, ofwel op de ‘agenda van de plek’. De interviews hebben we verwerkt in een artikel.

Wij hebben The Missing Link gevraagd om het verhaal van onze ontwikkellocatie in kaart te brengen. Een verdieping in de geschiedenis van een specifieke locatie vinden wij een essentiële stap in de start van een ontwikkeling. Het legt een basis van waaruit je verder kunt ontwikkelen, mede omdat je de locatie en haar identiteit beter begrijpt. En vanuit deze basis werken we toe naar een huis en een thuis voor onze klanten. Het enthousiasme en meedenkende karakter van The Missing Link zorgt voor een fijne samenwerking en, niet onbelangrijk, voor een eindproduct als rode draad voor je gehele ontwikkeling’.

(Inge Sibma, VanWonen)

Opdrachtgever: VanWonen en VolkerWessels Vastgoed

Producten: verhaal van de plek, presentatiesessie, afnemen interviews en schrijven van artikel

2018