Vernieuwde website Harener Holt gelanceerd

Op dit moment wordt in de gemeente Haren hard gewerkt aan de oplevering van de nieuwe woonwijk het Harener Holt. Hier bevond zich ooit een buitenplaats. Tijdens archeologische opgravingen zijn er resten van het buitenhuis dat hierbij hoorde, de Emdaborg, opgegraven. The Missing Link draagt met een aantal mooie projecten bij aan het beleefbaar en zichtbaar maken van dit bijzondere verleden.

Zo staat nu de vernieuwde website van het Harener Holt online. Hierop is niet alleen alles te lezen over de Emdaborg en de archeologische opgravingen die hier zijn gedaan, maar ook over het leven van verschillende achttiende-eeuwse bewoners: van de rijke borgheer tot het personeel dat er aan het werk was.
Een hoogtepunt van de site is de digitale reconstructie van de Emdaborg. Hiervoor werkte TML samen met VizVis 3D Concepts. Deze reconstructie is gebaseerd op alle beschikbare archeologische en historische informatie en geeft een beeld van hoe het buitenhuis er mogelijk ooit uit heeft gezien. Zo kunnen alle wijkbewoners niet alleen meer ontdekken over het bijzondere verleden van hun buurt, maar ook nog eens tot in detail de gevels en grachten van de borg bewonderen.

Last but not least heeft TML een straatnaammodule gemaakt voor deze woonwijk. Veel straatnamen hebben immers een bijzondere betekenis of vergaande geschiedenis waarvan de meeste voorbijgangers geen weet hebben. Op de straatnaamborden in de fysieke ruimte zullen QR-codes worden geplaatst zodat de bewoners kunnen ontdekken waarom hun straat de desbetreffende naam heeft gekregen en wat deze naam betekent. Hiermee ontdekken ze niet alleen de erfenis van de buitenplaats, maar ook de relatie tussen het Harense landschap en zijn bewoners: een verleden dat tot in de IJzertijd teruggaat!
TML is daarom trots en verheugd om een rol te hebben gespeeld in het zichtbaar maken van het verleden van deze bijzondere woonwijk en wenst de nieuwe bewoners veel woon- en leefplezier toe in hun rijke omgeving!