The Missing link

Voor identiteit in ruimte

The Missing Link is een adviesbureau voor erfgoed en ruimte. The Missing Link maakt de identiteit van een plek tot een bindende kracht voor gebiedsontwikkeling. We koppelen het verhaal van de plek aan de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke ambities. Denk hierbij aan oude landschappen, monumenten, archeologie maar ook aan verhalen, mythen en sagen, personen en tradities. We bieden een beproefde methode waarmee we de kracht van de lokale identiteit inzetten voor gebiedsontwikkeling, beleidsontwikkeling, citymarketing en placemaking. Hierbij maken we gebruik van storytelling. Ons doel is om inspirerende en gewortelde plekken te maken.

Zo vormen wij de ‘missing link’ door de geschiedenis van de plek in te zetten voor duurzame gebiedsontwikkelingen van vandaag en morgen. Dat doen we niet alleen met aandacht voor de bestaande kwaliteiten van een gebied, maar ook met een scherp oog voor de ambities en bedrijfseconomische eisen van de opdrachtgever.

Erfgoedmanagement

Bij erfgoedmanagement zorgen we voor kostenbesparing en waardetoevoeging in de ruimtelijke ontwikkeling. Private en publieke partijen ondersteunen wij in erfgoedgerelateerde projecten. Wij doen dat met ziel en zakelijkheid.

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling gebruiken we de identiteit van een plek als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming. Gewortelde gebiedsconcepten zorgen voor duurzame ontwikkelingen en plannen met overtuigingskracht. Samen met opdrachtgevers en stakeholders zetten we een gebied écht op de kaart.

Beleidsontwikkeling

Bij beleidsontwikkeling helpen we om een breed gedragen erfgoedbeleid te formuleren en de juiste keuzes uit historische waarden te maken. Een omgevingsvisie met identiteit als uitgangspunt overstijgt de verschillende beleidssectoren, waardoor je daadwerkelijk integraal werkt.

Erfgoedbeleving

Bij erfgoedbeleving maken we de unieke geschiedenis zichtbaar en beleefbaar voor (toekomstige) bewoners en bezoekers. Dit doen we met behulp van een breed palet aan fysieke, digitale en virtuele middelen.