sessie

Vruchtbare sessie De Rotte

Afgelopen dinsdag was in de recent gebouwde Olympische Willem-Alexanderroeibaan in Rotterdam de Samen-Denken-Sessie voor ons project rondom de Rotte. De leuke, zonnige middag had veel projectideeën tot gevolg.

The Missing Link is al een tijdje bezig rondom de Rotte. In opdracht van Stichting Plezierrivier de Rotte en het Recreatieschap Rottemeren zijn we bezig om de Rotte op de kaart te zetten. Inventarisaties in ruimte, economie, branding en natuurlijk erfgoed zijn gedaan. Uit de erfgoedinventarisatie zijn een canon en twee concept verhaallijnen ontstaan, die in deze sessie zijn getoetst. Aan de hand van lopende projecten en inbreng van lokale ondernemers en overheden is gekeken of de verhaallijnen wel passen bij het gebied en het ‘gevoel’ van de Rotte. Op enkele kritische noten na waren de deelnemers erg enthousiast over het project.

Na de presentatie, die werd gegeven door onder meer Boudewijn Goudswaard, Esther Vlaswinkel, Ronald Bolderman en Joost de Jong, was het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Op de erfgoedkaart, die door The Missing Link is gemaakt, mochten zij prikkers plaatsen. Bolletjes voor huidige projecten en vlaggetjes voor projectideeën of toekomstdromen. Dit leidde tot vier kaarten vol prikkers, wat maar weer mag aangeven hoeveel activiteit er eigenlijk rondom de Rotte is. Hopelijk kunnen we samen met al deze enthousiaste mensen dit project tot een groot succes maken!