Project omschrijving

Archeologiebeleid gemeente Haarlemmermeer

Projecten – archeologie

Projecten

Vraag

In januari 2019 is de gemeente Haarlemmermeer uitgebreid met het grondgebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zodoende waren er twee bestaande archeologische beleidsnota’s en ontstond de wens om deze samen te voegen, inclusief een waarden- en beleidskaart voor het gehele grondgebied.

Projecten

Oplossing

The Missing Link werkt sinds mei 2020 aan het samenvoegen van de bestaande archeologische beleidsnota’s van de gemeente Haarlemmermeer. De kern bestaat uit de beschrijving van de archeologische keuzes, de onderbouwing hiervan en omgang hiermee. De nota bevat ook de integrale bewoningsgeschiedenis van beide voormalige gemeenten (Haarlemmerliede en Spaarnwoude), voor zover relevant voor het archeologiebeleid. Daarnaast verzorgt The Missing Link een verwachtingen- en beleidskaart.

“Stapsgewijs toewerken naar een integraal archeologiebeleid.”

Resultaat

Een geactualiseerd archeologiebeleid, inclusief een waarden- en beleidskaart voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. De nota is een stap in de richting naar een integraal archeologiebeleid, dat past bij de ambitie van de gemeente Haarlemmermeer.

Resultaat

Een geactualiseerd archeologiebeleid, inclusief een waarden- en beleidskaart voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. De nota is een stap in de richting naar een integraal archeologiebeleid, dat past bij de ambitie van de gemeente Haarlemmermeer.

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project

TML Tijdlijn Haarlemmermeer

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact