Privacyverklaring

The missing link

The Missing link, gevestigd aan de 2e Daalsedijk 6A te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

The Missing Link kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van The Missing Link, deze zelf aan ons verstrekt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.the-missinglink.nl aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer

WAAROM THE MISSING LINK GEGEVENS NODIG HEEFT

The Missing Link verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om schriftelijke (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Verder worden uw persoonsgegeven gebruikt voor:

• het afhandelen van betalingsverkeer
• het correct uitvoeren van onze dienstverlening in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
• het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

The Missing Link neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. The Missing Link gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Het boekhoudings- en CRM programma Exact-online.

HOE LANG THE MISSING LINK GEGEVENS BEWAART

The Missing Link bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer

DELEN MET DERDEN

The Missing Link verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

The Missing Link gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website www.the-missinglink.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegeven die uw browser meestuur. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Missing Link gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

The Missing Link maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebuikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan The Missing Link te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijke wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Missing Link heeft hier geen invloed op. The Missing Link geeft Google geen toestemming gegeven om via The Missing Link verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Missing Link en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar Info@the-missinglink.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@the-missinglink.nl.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact