Project omschrijving

Archeologisch management, De Dreef Bruinisse

Projecten – Archeologie

Projecten

Vraag

In het najaar van 2019 is gestart met de herinrichting van de openbare ruimte aan de Dreef e.o., in het centrum van Bruinisse. De omgang met archeologie is onderdeel van de herontwikkeling: het vermoeden bestond namelijk dat er ondergronds nog resten aanwezig waren van de begraafplaats, die hier in de 19de eeuw nog in gebruik was. The Missing Link is door de gemeente Schouwen-Duivenland ingeschakeld voor de archeologische advisering en het management van het archeologisch onderzoek.

Projecten

Oplossing

The Missing Link nam hier het management op zich van het verplichte archeologisch onderzoek. Daaronder vallen aanbesteding en contractering, het opstellen van het bestek, maar ook de inhoudelijke directievoering. Hierin werkten wij samen met archeologisch onderzoeksbureau Artefact, die het veldwerk heeft verricht.

In augustus 2019 is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd rondom de bibliotheek, om vast te stellen of er archeologische resten in de bodem aanwezig waren en zo ja, welke.

Tijdens het onderzoek werd aangetoond dat er inderdaad nog begravingen in de bodem aanwezig waren, en enkele grondsporen. Uit het gemeentearchief blijkt dat de begraafplaats in het plangebed dienst heeft gedaan tussen 1828 en 1894, vooruitlopend op het verbod van koning Willem I in 1829 om in en rondom de kerk te begraven. De grond is in 1953 verkocht aan het Bestuur der kleuterschool, en in november van datzelfde jaar wordt de wens uitgesproken om de grafstenen niet te verwijderen bij de bouw van de school. Conclusie: er zijn destijds wel graven geruimd, maar zeker niet allemaal. Omdat deze graven met de herinrichting van het gebied deels vernietigd zouden worden, heeft er vervolgonderzoek plaatsgevonden. De archeologische resten die bedreigd werden door het aanstaande graafwerk zijn opgegraven, en elders geborgen.

Resultaat

In het kader van de herinrichting was het belangrijk om een goede balans te vinden tussen onderzoek, behoud en benutting: een deel van de skeletten is na de opgraving nader onderzocht door de archeologen van Artefact. Een ander deel is verplaatst en herbegraven. Er is ook een deel van de skeletten helemaal niet opgegraven, omdat ze dieper lagen dan de diepte waarop de werkzaamheden plaatsvonden: die kwamen niet in gevaar en konden in de bodem bewaard blijven.

En omdat we het belangrijk vinden om het verhaal van een plek te vertellen, hebben we ter herinnering aan de begraafplaats een gedenkplaat ontworpen en laten maken, die de gemeente Schouwen-Duivenland in augustus 2020 heeft geplaatst. De gedenkplaat staat in een groenvak, tussen de parkeerplaats aan de Dreef en de parkeerplaats aan de Molenstraat. De plaat verwijst naar het vroegere gebruik van de locatie.

De onderzoeksresultaten, die inzicht geven in een stukje geschiedenis van 19de-eeuws Bruinisse, worden door Artefact in een rapportage verwerkt. Het rapport wordt aankomend jaar gepubliceerd.

“Ter herinnering aan de Bruse begraafplaats

Resultaat

In het kader van de herinrichting was het belangrijk om een goede balans te vinden tussen onderzoek, behoud en benutting: een deel van de skeletten is na de opgraving nader onderzocht door de archeologen van Artefact. Een ander deel is verplaatst en herbegraven. Er is ook een deel van de skeletten helemaal niet opgegraven, omdat ze dieper lagen dan de diepte waarop de werkzaamheden plaatsvonden: die kwamen niet in gevaar en konden in de bodem bewaard blijven.

En omdat we het belangrijk vinden om het verhaal van een plek te vertellen, hebben we ter herinnering aan de begraafplaats een gedenkplaat ontworpen en laten maken, die de gemeente Schouwen-Duivenland in augustus 2020 heeft geplaatst. De gedenkplaat staat in een groenvak, tussen de parkeerplaats aan de Dreef en de parkeerplaats aan de Molenstraat. De plaat verwijst naar het vroegere gebruik van de locatie.

De onderzoeksresultaten, die inzicht geven in een stukje geschiedenis van 19de-eeuws Bruinisse, worden door Artefact in een rapportage verwerkt. Het rapport wordt aankomend jaar gepubliceerd.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact