Project omschrijving

Een cultuurhistorische waardenkaart
voor Emmen

Projecten – Erfgoed

Projecten

Vraag

De gemeente Emmen wenst de samenleving beter te betrekken bij het eigen erfgoed door dit erfgoed te benoemen, meer zichtbaar te maken en bekendheid te geven. Een belangrijk instrument hiervoor is het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. The Missing Link hielp de gemeente in het proces om deze kaart van en met de samenleving op te stellen, met als doel dat de zorg en verantwoordelijkheid voor het erfgoed gedeeld wordt.

 

Projecten

Oplossing

The Missing Link heeft een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd om de cultuurhistorische waardenkaart voor Emmen te maken. Op basis van onderzoek van bronnenmateriaal, kaartmateriaal, veldwerk (met name voor de Wederopbouwperiode), gesprekken en sessies met het Erfgoednetwerk Emmen en andere bewoners, en bijeenkomsten met medewerkers van de gemeente Emmen, is de waardenkaart opgesteld. De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit een bronnen- en beleidskaart, een rapportage en een handleiding.

Het cultuurhistorisch erfgoed is een cruciaal onderdeel van
de aansprekende vestingsregio met woon- en leefkwaliteit

Resultaat

Met de ontwikkeling van de cultuurhistorische waardenkaart voldoet Emmen aan de wettelijke verplichting om cultuurhistorie mee te wegen binnen de ruimtelijke ordening. Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart kan de gemeente aangeven hoe het om wil gaan met cultuurhistorie en voorschriften opnemen over cultuurhistorie in bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen.

Voor het eerst is het belangrijkste erfgoed van Emmen bijeen en in kaart gebracht en met tekst ontsloten. Iedere geïnteresseerde en belanghebbende kan er nu kennis van nemen. Een stimulans voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven om zorgvuldig met het eigen erfgoed om te gaan en plannen te ontwikkelen die rekening houden met het erfgoed.

Projectbegeleiding
Gemeente Emmen: Martine Briggeman, Jacqueline Muffels, Cecilia Verschoor, Marielle Zomers

Erfgoednetwerk
Emmen: Sis Hoek, Jan Vrielink
Projectleider: Olav Reijers, The Missing Link
Medewerkers: Martijn Horst (Cultuurland Advies), Mascha van Damme en Maartje van Hellemondt (Het Oversticht), Gilbert Buse (The Missing Link), Niels van den Berg (The Missing Link)

Producten: Cultuurhistorische Waardenkaart

2016

Resultaat

Met de ontwikkeling van de cultuurhistorische waardenkaart voldoet Emmen aan de wettelijke verplichting om cultuurhistorie mee te wegen binnen de ruimtelijke ordening. Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart kan de gemeente aangeven hoe het om wil gaan met cultuurhistorie en voorschriften opnemen over cultuurhistorie in bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen.

Voor het eerst is het belangrijkste erfgoed van Emmen bijeen en in kaart gebracht en met tekst ontsloten. Iedere geïnteresseerde en belanghebbende kan er nu kennis van nemen. Een stimulans voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven om zorgvuldig met het eigen erfgoed om te gaan en plannen te ontwikkelen die rekening houden met het erfgoed.

Projectbegeleiding
Gemeente Emmen: Martine Briggeman, Jacqueline Muffels, Cecilia Verschoor, Marielle Zomers

Erfgoednetwerk
Emmen: Sis Hoek, Jan Vrielink
Projectleider: Olav Reijers, The Missing Link
Medewerkers: Martijn Horst (Cultuurland Advies), Mascha van Damme en Maartje van Hellemondt (Het Oversticht), Gilbert Buse (The Missing Link), Niels van den Berg (The Missing Link)

Producten: Cultuurhistorische Waardenkaart

2016

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact