Project omschrijving

Gebiedsidentiteit Zwinstreek

Projecten – Erfgoed | Gebiedsontwikkeling

Projecten

Vraag

De Zwinstreek is een streek in het noorden van West-Vlaanderen en het westen van Zeeuws-Vlaanderen. De streek bestaat uit meerdere toeristische regio’s die hun eigen DNA hebben en op verschillende manieren communiceren over de Zwinstreek. Dit maakt het lastig om het onder één globaal verhaal te positioneren op de toeristische markt.

De provincie West-Vlaanderen heeft daarom aan The Missing Link gevraagd om een gedragen marketing- en communicatieaanpak voor de Zwinstreek te realiseren. Hoewel veel mensen bekend zijn met de begrippen Zwinstreek en Zwinregio, is het profiel van deze grensstreek minder duidelijk. Onder de gemeentes en de toeristische organisaties in de regio bestaat dan ook de behoefte om het gebied beter leesbaar te maken voor bezoekers en hen wegwijs te maken in het aanbod. Het doel van de opdracht was dan ook om vanuit een gedragen positionering beter en gezamenlijk te communiceren over de Zwinstreek als recreatiebestemming.

Projecten

Oplossing

Om goed inzicht te krijgen op de opgave vertaalde The Missing Link het aanwezige erfgoed naar verhalen en zette deze vervolgens centraal. Om je als bezoeker te identificeren met een gebied zijn immers verhalen nodig. Ten tweede verbonden we het verhaal van de plek aan de agenda van de plek. Dat deden we met lokale stakeholders, zodat duidelijk werd wat de ambitie zijn voor het gebied. Op die manier ontstond een lokaal gedragen strategie voor het gebied.

Het proces bestond uit drie fases, waarbij elke fase een vraag belichtte en resulteerde in één of meerdere tussenproduct(en). Deze producten vormden de ingrediënten voor het programmeringsplan; het eindresultaat.

“Door andersom te werk te gaan en te achterhalen wat een plek betekent voor de ondernemers en gebruikers, nu én in het verleden, kom je wel tot onderscheidende kernwaarden én een geloofwaardig merk.”

Resultaat

Het doel van dit traject was om vanuit een gedragen positionering beter en meer gezamenlijk te communiceren over de Zwinstreek als recreatiebestemming. Daartoe is in 2019 een proces doorlopen met strategische partners en streekpartners om de ambitie van de streek te bepalen. Er is nagedacht over de positionering en bijbehorende doelstellingen voor de Zwinstreek. De uitkomst is beschreven in een programmeringsplan: een document dat de aanzet vormt voor een duidelijke communicatie over de Zwinstreek.

Het programmeringsplan bevat:

 • Een merkkaart: een visuele vertaling van een uitgeschreven strategieplan. De merkkaart is gemaakt voor interne afstemming en dient als basis voor verdere afstemming tussen de partners.
 • Een begrenzing. Hoewel alle partners het erover eens zijn dat het lastig is een harde grens te bepalen, is die wens wel aanwezig. De begrenzing is afhankelijk van de bril die je opzet. Zo kan de Zwinstreek worden bekeken vanuit historisch, natuurlijk, organisatorisch of toeristisch perspectief. De begrenzing van de streek moet niet gezien worden als een harde lijn. Er is een kern aangeduid, die in alle genoemde opzichten tot de Zwinstreek behoort.
 • Positionering. Op een co-creërende manier de positionering van de Zwinstreek bepalen. Wie ben ik? En wat zien anderen? Identiteit gebruiken we hier als uitgangspunt.
 • Kernwaarden: beschrijvende kenmerken van de streek, die over de landschappelijke kwaliteiten en de streek als toeristische bestemming gaan. De kernwaarden zijn vanuit het verhaal van de plek samen met ondernemers en stakeholders gedestilleerd.
 • Verhaallijnen: een concept waarmee de identiteit van het gebied wordt gebruikt om vorm te geven aan de toekomst. Het zijn als het ware rode draden die door de streek lopen en de afzonderlijke verhalen verbinden in een gezamenlijk thema. Verhaallijnen dienen als uitnodiging om gerichter en strategischer met elkaar te werken aan beleving van de Zwinstreek.
 • Communicatiestrategie. Hiervoor hebben we de focus gelegd op integraliteit (gebiedsgericht en contextgericht), draagvlakcreatie, centraal stellen van de eindgebruiker en flexibiliteit. Daarnaast beschrijven we de organisaties en belangengroepen, de merkbelofte van de Zwinstreek, het merk en de randvoorwaarden en de potentiële kanalen.
 • Een uitvoeringsprogramma. De Zwinstreek wordt door alle partijen samen ontwikkeld naar een bestemming die jaarrond aantrekkelijk is. De verhaallijnen zijn hierbij leidend. Samen met alle partners en ondernemers zijn hiertoe passende projecten bedacht. Er zijn drie pijlers: vernieuwing en versterking van het aanbod / de basis op orde / het integreren van maatschappelijke ontwikkelingen. Ten slotte worden doelen gekoppeld aan benodigdheden en een planning.

Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen
Projectleider: Thessa Fonds (The Missing Link)
Team: Thessa Fonds (cultureel planoloog), Ronald Bolderman (gebiedsmarketeer), Niels van den Berg (historicus en specialist visualisatie), Tessa Henkes (erfgoeddeskundige en specialist toerisme), Ilya Lindhout (erfgoeddeskundige en specialist visualisatie)

2018-2020

Resultaat

Het doel van dit traject was om vanuit een gedragen positionering beter en meer gezamenlijk te communiceren over de Zwinstreek als recreatiebestemming. Daartoe is in 2019 een proces doorlopen met strategische partners en streekpartners om de ambitie van de streek te bepalen. Er is nagedacht over de positionering en bijbehorende doelstellingen voor de Zwinstreek. De uitkomst is beschreven in een programmeringsplan: een document dat de aanzet vormt voor een duidelijke communicatie over de Zwinstreek.

Het programmeringsplan bevat:

 • Een merkkaart: een visuele vertaling van een uitgeschreven strategieplan. De merkkaart is gemaakt voor interne afstemming en dient als basis voor verdere afstemming tussen de partners.
 • Een begrenzing. Hoewel alle partners het erover eens zijn dat het lastig is een harde grens te bepalen, is die wens wel aanwezig. De begrenzing is afhankelijk van de bril die je opzet. Zo kan de Zwinstreek worden bekeken vanuit historisch, natuurlijk, organisatorisch of toeristisch perspectief. De begrenzing van de streek moet niet gezien worden als een harde lijn. Er is een kern aangeduid, die in alle genoemde opzichten tot de Zwinstreek behoort.
 • Positionering. Op een co-creërende manier de positionering van de Zwinstreek bepalen. Wie ben ik? En wat zien anderen? Identiteit gebruiken we hier als uitgangspunt.
 • Kernwaarden: beschrijvende kenmerken van de streek, die over de landschappelijke kwaliteiten en de streek als toeristische bestemming gaan. De kernwaarden zijn vanuit het verhaal van de plek samen met ondernemers en stakeholders gedestilleerd.
 • Verhaallijnen: een concept waarmee de identiteit van het gebied wordt gebruikt om vorm te geven aan de toekomst. Het zijn als het ware rode draden die door de streek lopen en de afzonderlijke verhalen verbinden in een gezamenlijk thema. Verhaallijnen dienen als uitnodiging om gerichter en strategischer met elkaar te werken aan beleving van de Zwinstreek.
 • Communicatiestrategie. Hiervoor hebben we de focus gelegd op integraliteit (gebiedsgericht en contextgericht), draagvlakcreatie, centraal stellen van de eindgebruiker en flexibiliteit. Daarnaast beschrijven we de organisaties en belangengroepen, de merkbelofte van de Zwinstreek, het merk en de randvoorwaarden en de potentiële kanalen.
 • Een uitvoeringsprogramma. De Zwinstreek wordt door alle partijen samen ontwikkeld naar een bestemming die jaarrond aantrekkelijk is. De verhaallijnen zijn hierbij leidend. Samen met alle partners en ondernemers zijn hiertoe passende projecten bedacht. Er zijn drie pijlers: vernieuwing en versterking van het aanbod / de basis op orde / het integreren van maatschappelijke ontwikkelingen. Ten slotte worden doelen gekoppeld aan benodigdheden en een planning.

Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen
Projectleider: Thessa Fonds (The Missing Link)
Team: Thessa Fonds (cultureel planoloog), Ronald Bolderman (gebiedsmarketeer), Niels van den Berg (historicus en specialist visualisatie), Tessa Henkes (erfgoeddeskundige en specialist toerisme), Ilya Lindhout (erfgoeddeskundige en specialist visualisatie)

2018-2020

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact