Project omschrijving

Handboek erfgoedbeleving, Waalsprong Nijmegen

Projecten – Archeologie, Erfgoed, Gebiedsontwikkeling

Projecten

Vraag

De stad Nijmegen is een nieuw stadsdeel rijker: de Waalsprong, ten noorden van de Waal. Ontwikkeld rondom de bestaande kernen van Lent en Oosterhout, omgeven door veel groen en water.

Door de eeuwen heen is hier veel gebeurd, het gebied van de Waalsprong is namelijk al eeuwen oud! Nu wordt er met projectontwikkelaars gewerkt aan uiteenlopende opgaven. Woningbouw staat hierin centraal, maar de ontwikkeling van maatschappelijke functies, infrastructuur en bedrijventerreinen is ook een belangrijk onderdeel van de opgave. Archeologie is één van de condities voor de ontwikkeling van de Waalsprong. De Gemeente Nijmegen heeft The Missing Link daarom gevraagd om de verhalen die daaraan verbonden zijn beter zichtbaar én beleefbaar te maken.

Projecten

Oplossing

Sporen uit het verleden, soms zichtbaar in de leefomgeving of verborgen onder de grond, geven een gebied een onderscheidend karakter. Door deze weer zichtbaar te maken, worden oude, maar ook nieuwe verhalen met elkaar verbonden. Om de talrijke archeologische vondsten en het aanwezige erfgoed in dit gebied een plek te geven in de ontwikkelingen is ‘het verhaal van de plek’ onderzocht: een biografie van de Waalsprong. Met archeologie als vertrekpunt bespreken we de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe stadsdeel in haar volle tijdsdiepte, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen, erfgoed- en culturele elementen, verhalen en landschappen verwerkt.

Uit het verhaal zijn samen met stakeholders vier verhaallijnen gedestilleerd die gekoppeld zijn aan potentiële “sleutelplekken” in het gebied. Op sommige plekken is het erfgoed namelijk direct zichtbaar, maar veel narratieven zijn ook verborgen. Dat biedt inspiratie voor verdere ontwikkeling. De essentie is dat de plekken een extra dimensie krijgen door uiting te geven aan de verhaallijnen. De uitwerking kan fysiek zijn, het kan door passende functies toe te voegen, maar het kan ook virtueel of digitaal zijn.

Resultaat

Het resultaat is een uitgebreid handboek voor archeologie- en erfgoedbeleving in de Waalsprong. De Gemeente Nijmegen is voornemens om op diverse plekken in de Waalsprong de rijke geschiedenis en de daaraan verbonden verhalen te visualiseren en beleefbaar te maken. Het resultaat biedt een handvat dat is samengesteld op basis van archeologisch en cultuur historisch (locatie)onderzoek, interactieve stakeholdersessies en co-creatie. In vogelvlucht laat het boek per archeologisch tijdvak de rijkdom van het gebied zien, de bijzondere archeologische vondsten, verhalen, kernwaarden en elf projectvoorstellen door de hele wijk.

“Archeologie en erfgoed als kompas voor de toekomst

Resultaat

Het resultaat is een uitgebreid handboek voor archeologie- en erfgoedbeleving in de Waalsprong. De Gemeente Nijmegen is voornemens om op diverse plekken in de Waalsprong de rijke geschiedenis en de daaraan verbonden verhalen te visualiseren en beleefbaar te maken. Het resultaat biedt een handvat dat is samengesteld op basis van archeologisch en cultuur historisch (locatie)onderzoek, interactieve stakeholdersessies en co-creatie. In vogelvlucht laat het boek per archeologisch tijdvak de rijkdom van het gebied zien, de bijzondere archeologische vondsten, verhalen, kernwaarden en elf projectvoorstellen door de hele wijk.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact