Project omschrijving

Pilot Gebiedsvisie Wijlre-West,
in de geest van de Omgevingswet

Projecten – Gebiedsontwikkeling

Projecten

Vraag

De gemeente Gulpen-Wittem bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet. Het College heeft de wens om in de vorm van een pilot te experimenteren bij concrete gebiedsontwikkelingen. Wijlre-West, het gebied rondom Kasteel Wijlre, biedt goede aanknopingspunten om voorafgaand aan een concreet Omgevingsplan een visie in de geest van de nieuwe Omgevingswet op te stellen. In dit gebied speelt namelijk een aantal ruimtelijke vraagstukken en zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Een gebiedsvisie is bovendien een goede kapstok voor integraal werken. Om dat te bevorderen heeft de gemeente The Missing Link gevraagd om dit proces te begeleiden, in de vorm van twee bijeenkomsten met de belangrijkste stakeholders van het gebied Wijlre-West.

Projecten

Oplossing

In het prachtige decor van Kasteel Wijlre begeleidde The Missing Link de eerste keer een ‘kernwaardensessie‘. Deelnemers werden met een presentatie over ‘het verhaal van de plek‘ meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van Wijlre-West, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen, erfgoed- en culturele elementen, verhalen en landschappen verwerkt. Na een wandeling door het gebied kozen de stakeholders aan de hand van een interactieve workshop de belangrijkste waarden voor het gebied. De rode draad van dit verhaal bleek goed aan te sluiten bij het ‘cittaslow‘-gedachtengoed van de gemeente.

De gekozen kernwaarden vormen de basis voor de verhaallijn van Wijlre-West, een wenkend perspectief met een breed draagvlak. In de tweede ‘panoramasessie‘ stond het verkennen van de gewenste toekomst dan ook centraal. Hiervoor werden de sleutelpartijen niet alleen bevraagd hoe zij kijken naar de toekomst van het gebied en wat hun rol hierbij is, maar ook waar zij kansen en obstakels zien bij de droombeelden van anderen.

“Sleutelpartijen aan zet, gericht op de toekomst”

Resultaat

De uitkomsten van de sessies zijn gevat in een inspiratieboek en worden benut voor de verdere verfijning van het gebiedsconcept, in de geest van de Omgevingsvisie. De eerste uitkomsten zijn veelbelovend. Het wenkend perspectief is als bouwsteen voor deze gebiedsvisie en ook voor de bredere ideevorming over de toekomst van het gehele dorp Wijlre enthousiast ontvangen. Het definitieve inspiratieboek wordt medio 2020 voorgelegd aan het college. De bevindingen van het verloop van het traject tot nu toe zullen daarbij samen met het inzetten van creatieve nieuwe werkwijzen bij gebiedsontwikkeling worden meegenomen.

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen Wittem
Uitvoering: The Missing Link, projectleider Paul Splinter
Producten: kernwaardensessie, panoramasessie, gevat in inspiratieboek

Resultaat

De uitkomsten van de sessies zijn gevat in een inspiratieboek en worden benut voor de verdere verfijning van het gebiedsconcept, in de geest van de Omgevingsvisie. De eerste uitkomsten zijn veelbelovend. Het wenkend perspectief is als bouwsteen voor deze gebiedsvisie en ook voor de bredere ideevorming over de toekomst van het gehele dorp Wijlre enthousiast ontvangen. Het definitieve inspiratieboek wordt medio 2020 voorgelegd aan het college. De bevindingen van het verloop van het traject tot nu toe zullen daarbij samen met het inzetten van creatieve nieuwe werkwijzen bij gebiedsontwikkeling worden meegenomen.

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen Wittem
Uitvoering: The Missing Link, projectleider Paul Splinter
Producten: kernwaardensessie, panoramasessie, gevat in inspiratieboek

Portfolio

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact